Novost za gostince in hotelirje

18:23

AJPES bo v začetku decembra vzpostavil Register nastanitvenih obratov in spletno aplikacijo eTurizem za poročanje o prenočitvenih kapacitetah, o podatkih o gostih in prenočitvah. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v register v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis.

Namen vzpostavitve Registra namestitvenih obratov je odprava administrativnih ovir. Ponudniki namreč trenutno poročajo iste podatke več ustanovam, pojasnjuje vodja projekta eTurizem na AJPES-u Zdenka Kajdiž:

Vpis v Register bo preverjal Tržni inšpektorat. Vsi, ki so zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register, bodo morali poročati tudi prek spletne aplikacije eTurizem:

V sistem bodo zajeti tako podatki o gostiteljih in njihovih nastanitvenih obratih kot podatki o gostih in prenočitvah iz knjige gostov.

hotel room

EP

Foto: pixabay

narocite-nt

Deli