O pitni in odpadni vodi

13:04

Na včerajšnji seji občinskega sveta Vojnika, so se svetniki seznanili z razmerami v zvezi s pitno in odpadno vodo na ozemlju te občine. Oboje ima na skrbi, v okviru gospodarske javne službe, javno podjetje Vodovod kanalizacija Celje. Podatki so bili predstavljeni v okviru rednega letnega poročila tega javnega podjetja.

In kakšno pitno vodo pijejo občani Vojnika? O njeni kakovosti direktor javnega podjetja Marko Cvikl:

Na območju vojniške občine sta bila  lani v Belem Potoku zgrajena črpališče in nov vodohran. Nova vrtina je nadomestila zajetje Šibanc, kjer je bila voda med deževjem kalna. – Na področju odvajanja odpadnih voda, pa je bilo lani v Vojniku poskrbljeno za obnovo fekalne kanalizacije in gradnjo ter povezavo meteorne kanalizacije. Direktor Cvikl:

In kakšne so cene podjetja Vodovod kanalizacija, v primerjavi z drugimi območji Slovenije:

V javnem podjetju opažajo, da poraba vode upada za okoli en odstotek na leto in to kljub naraščanju števila uporabnikov. Vzrok je povečano varčevanje gospodinjstev.

BJ

water

Deli