O trasi hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem bo odločalo ustavno sodišče

15:20

Občina Braslovče bo podprla prizadevanja Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se na naša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem, so na zadnji seji sklenili braslovški svetniki. Župan Branimir Strojanšek bo skupaj z županoma Občin Polzela in Šmartno ob Paki, katerih občinska sveta bosta o tovrstni podpori odločala na februarskih sejah, uredil vse potrebno za vložitev navedene zahteve ter jo vložil in zastopal pred ustavnim sodiščem. Predpogoj je, da tovrstno podporo sprejmejo tudi svetniki iz preostalih dveh občin.

Skupina občanov iz Braslovč, Polzele in Šmartnega ob Paki se je ob podpori Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline odločila, da svoj prav glede nasprotovanja trasi hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem poišče na ustavnem sodišču. Podpornik iniciative Urban Jeriha pravi, da je ustavna presoja sedaj prvič podana možnost, da ustavno sodišče preveri, ali je trasa na tem odseku zakonita in skladna z ustavo. »Če prebivalci vložijo takšno pobudo, jo prezasedeno ustavno sodišče lahko zlahka zavrže. Če zadevo podajo občine, jo ustavno sodišče mora obravnavati. Občine imajo tukaj mnogo večjo moč kot posamezniki.« Če bo ustavno sodišče razsodilo v prid Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline, to pomeni razveljavitev Državnega prostorskega načrta v delu, ki se na naša na omenjeno traso. »Uspeh na ustavnem sodišču bi pomenil, da se postopek priprave Državnega prostorskega načrta ustavi in da se ponovno opravi študija variant, s katero bi izbrali najboljšo traso in popravili vse napake,« še dodaja Jeriha.

VEČ V PRIHODNJI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

T svet braslovce
Občina Braslovče bo podprla prizadevanja Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se na naša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem, so na zadnji seji sklenili braslovški svetniki. Foto: TT

braslovce-protest-hitra-cesta
Združene civilne iniciative Savinjske doline trasi hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem na različne načine, tudi s protestnimi shodi. Foto: SHERPA
Deli