O ustavni presoji še v Šmartnem ob Paki

7:15

Občinski svet občine Šmartno ob Paki bo na seji prihodnji ponedeljek odločal o podpori Združenim civilnim iniciativam Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se na naša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem. Doslej so namero o ustavni presoji podprli svetniki občin Braslovč in Polzela.

Skupina občanov iz Braslovč, Polzele in Šmartnega ob Paki se je ob podpori Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline odločila, da svoj prav glede nasprotovanja trasi hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem poišče na ustavnem sodišču. Doslej so zeleno luč za ustavno presojo dali svetniki Braslovč in Polzele. V Šmartnem ob Paki so pobudo že predstavili na koordinaciji svetniških skupin, kjer se jim je pridružil tudi odvetnik, ki zastopa civilne iniciative. Župan Janko Kopušar:

Kopušar še pravi, da je presoja na ustavnem sodišču legitimna pravica podpornikov združenih civilnih iniciativ.

Če bo ustavno sodišče razsodilo v prid civilnih iniciativ, to pomeni razveljavitev Državnega prostorskega načrta v delu, ki se na naša na omenjeno traso. Temu bi sledila ponovna študija različic, in morebitna druga izbira trase za hitro cesto. Stroški pravnih postopkov in odvetnika bodo znašali 16 tisoč evrov. Polovico bodo zagotovili podporniki civilnih iniciativ, preostalih osem tisoč evrov, si bodo med sabo razdelile vpletene občine.

TS
Foto: SHERPA

braslovče_protest_hitra_cesta_sh_1715 (3)
Združene civilne iniciative Savinjske doline si prizadevajo za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se nanaša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem.

Deli