Občani bodo lahko gradili

11:35

V občinskem središču Gornjega Grada bo na voljo več kot trideset zemljišč za gradnjo družinskih hiš. To pomeni tudi eno od možnosti, da bo mladina lahko oziroma raje ostajala v domačih krajih. Gre za dve območji gradnje, za Tičjek II. ter za Prekštan.

Za območje Tičjek II., ki je nad osnovno šolo, je bil občinski lokacijski načrt sprejet. Po njegovi delni spremembi nekateri občani tam že lahko gradijo. Za Prekštan, ki je na obrobju občinskega središča, je v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt. Povsod so zemljišča v zasebni lasti, zasebniki pa so jih – oziroma jih še bodo – prodali tistim občanom, ki želijo graditi. Doslej možnosti gradnje stanovanjskih hiš v Gornjem Gradu že dolgo ni bilo. Na območju Tičjek II., je bil vrsto let ovira kablovod, ki je po novem pod zemljo. Prestavitev je bila izvedena v tem mesecu. Kablovod, ki ima žice nad zemljo, mora namreč biti oddaljen od hiš vsaj petnajst metrov.

BJ

Foto: arhiv RC

gornji grad panorama 2
Pogled na Gornji Grad
Deli