Občina išče izvajalca del za severno vezno cesto

Ob tem projektu bo celjska občina tudi preuredila obstoječo Cesto na Ostrožno

12:05

V Celju je vse bliže gradnja še enega zahtevnega in ambicioznega projekta, izgradnje severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce.

Severna vezna cesta bo v prihodnje, z dokončno izgradnjo še bolj varna in urejena.
Severna vezna cesta bo v prihodnje, z dokončno izgradnjo še bolj varna in urejena.

Mestna občina Celje je v teh dneh objavila javno naročilo za izvajalca del v projektu izgradnje severne vezne ceste, ki nosi ime po dr. Janezu Cvirnu. Rok za oddajo ponudb je 29. julij, izbrani izvajalec pa bo dela začel jeseni. Projekt predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini približno 494 metrov in preureditev obstoječe Ceste na Ostrožno v dolžini dobrih 212 metrov z izgradnjo krožišča.

Obenem je po trasi obeh odsekov predvidena ureditev steze za kolesarje in poti za pešce ter vzpostavitev mestnega potniškega prometa z dvema avtobusnima postajališčema. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, telekomunikacijsko omrežje in urbana zasaditev.

Ocenjena vrednost projekta je dobrih 1, 6 milijona evrov.

Severna vezna cesta je ključnega pomena za doseganje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje pritiska prometa proti centru mesta s povezovanjem sosednjih stanovanjskih sosesk in njihovo povezovanje z nakupovalnimi središči. Na tem območju je predvidena tudi izgradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje – DN 10, zato je ustrezna prometna infrastruktura še toliko bolj pomembna.

Pred objavo javnega naročila za izvajalca del so na občini izvedli še dodatne geomehanske raziskave tal zaradi preučitve pogrezanja in za kasnejšo utrditev terena.

RG

Foto: SHERPA

Deli