Občinski svet na izredni seji o nasipu med jezeroma

11:07

V Šoštanju so zaskrbljeni zaradi nasipa med Družmirskim in Velenjskim jezerom. Bojijo se, da bi ta popustil, zato od šoštanjske občine zahtevajo pripravo načrta za evakuacijo prebivalcev. Občina Šoštanj je v zvezi z nasipom, ki ga vzdržuje Premogovnik Velenje, za danes sklicala izredno sejo občinskega sveta.

izrednaSvetniki na izredni seji (Foto: AP)

Na seji bodo svetniki potrjevali štiri sklepe. In sicer, da občinski svet Šoštanja od Premogovnika Velenje zahteva, da ta z največjo stopnjo resnosti izvaja dograjevanje nasipa med jezeroma, oziroma da v primeru, če tega ne bo mogoče popolnoma uresničiti, nemudoma preneha dejavnost izkopavanja premoga, ki bi poslabšala varnostno stanje na nasipu. Svet od premogovnika zahteva tudi pridobitev ustreznega strokovnega mnenja neodvisne ustanove o stanju nasipa. Na šoštanjski občini pravijo, da so glede nevarnosti popuščanja nasipa med Družmirskim in Velenjskim jezerom Premogovnik Velenje že večkrat opozorili. Njihove strokovne službe so jim zagotovile, da je nasip varen in da območje sanacije ugreznin med jezeroma sproti sanirajo.

Foto občina Šoštanj
Foto: Občina Šoštanj

Iz premogovnika so danes sporočili še, da vse aktivnosti na področju sanacije ugreznin potekajo skladno z načrti, zato ne vidijo razloga po nepotrebnem ustvarjanju napetosti in preplaha v javnosti. Kot še poudarjajo, trenutno stanje na območju med Velenjskim in Družmirskim jezerom za nikogar ne predstavlja nikakršne grožnje. V premogovniku so šoštanjske občinske svetnike po današnji izredni seji povabili tudi na ogled območja sanacije ugreznin.

“Področje sanacije ugreznin med jezeroma saniramo skladno s projektom, v katerem so izračuni in analize varnosti izdelane za predvideno končno širino območja med jezeroma, ki z upoštevanimi varnostnimi faktorji znaša najmanj 150 metrov. To pomeni, da razdalja med jezeroma ne sme biti manjša kot 150 metrov – do katere zagotovo ne bomo prišli niti do konca odkopavanja. Trenutna najmanjša širina območja med jezeroma znaša 360 metrov. Manjše vodne akumulacije na tem območju predstavljajo plitke depresije, zapolnjene z vodo, ki ne vplivajo na stabilnost območja. Glede na obdobno povečano dinamiko odkopavanja pod tem območjem ter občasno zmanjšano dobavo stranskega produkta Termoelektrarne Šoštanj, imenovanega stabilizat, prihaja do manka materiala, ki ga delno nadomeščamo z zemeljskimi izkopi. Manko stabilizata je bil predviden, saj smo z družbo DARS že v fazi projektiranja 3. razvojne osi dogovorili, da bodo viški materialov uporabljeni na področju sanacije ugreznin, kar je bilo zapisano že leta 2013 v Uredbi o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug. V poletnem času smo izvajali dodaten dovoz zemeljskega izkopa v višini 6.790 kubičnih metrov z območja gradnje Logističnega centra Arja vas. Vnos smo izvajali na osnovi Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje. Z novimi odkopi v jami v naslednjih mesecih ne bo neposrednega vpliva na to območje, zato bomo v tem času območje med jezeroma prednasipali in sanirali plitve depresije, zalite z vodo. S tem bomo teren pripravili na nove odkope,” so navedli v Premogovniku Velenje.

AB

Deli