Obnova središča Prebolda ena od prednostnih nalog prihajajočega mandata

11:11

Vasi po občini Prebold so v preteklih letih dobro komunalno in infrastrukturno uredile, na občinsko središče pa se je pozabilo. Propadajoči zgradbi ne kazita le izgleda središča, temveč tudi ogrožata pešce in promet. Preverili smo, kaj jo središču Prebolda menijo županski kandidati in kako bi se lotili njegove obnove.

Prebold
Vir: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Županski kandidat in aktualni podžupan Marjan Golavšek se strinja, da bi bilo občinsko središče treba obnoviti. Rešitev vidi v izvajanju občinskega odloka, ki ga je občinski svet sprejel že leta 2011. Marjan Golavšek:

Za ureditev tovrstne problematike je treba razrešiti več dejavnikov, pa meni županski kandidat in aktualni svetnik Miha Fonda:

Tudi kandidatka za mesto županje, profesionalna novinarka Ksenija Rozman bi obnovi mestnega središča namenila posebno pozornost. Gre namreč za problematiko, na katero opozarjajo tudi številni občani. Ksenija Rozman:

Aktualni župan Vinko Debelak pravi, da so osnovo za obnova občinskega središča zagotovili s sprejetjem občinskega prostorskega načrta. Vinko Debelak:

Debelak še dodaja, da postopki obnove niso tako enostavni. Zamaknili so se tudi zaradi stečaja Pekarne Postojna, ki je bila lastnica pritličja zgradbe bivšega Cenerjevga hotela. To je sedaj del stečajne mase in lažje dostopno občini. Preostale tri etaže so v lasti zasebnikov

ŠO

Deli