Od danes za vstop v Logarsko dolino znova vstopnina

8:03

Danes se začenja letošnje zaračunavanje vstopnine za vstop v Krajinski park Logarska dolina. Solčavski občinski svet je obravnaval odlok o upravljanju parka na izredni seji, ki je bila v četrtek. Že tretje leto je upravljavka tega krajinskega parka občina.

Omenjeni odlok je pravna listina, ki bo služila kot podlaga za zaračunavanje vstopnine v ta izjemni park. Občina odloka doslej še ni mogla sprejeti, saj je čakala na eno od usklajevanj z ministrstvom za okolje in prostor, ki je bilo prejšnji teden. V javnosti se pojavljajo pomisleki, da občina za zaračunavanje vstopnine, zadostne pravne podlage nima. Županja  Katarina Prelesnik meni, da je občina to pravico obdržala že od leta 1999.

V Logarski dolini je treba plačati vstopnino le za motorna vozila, za osebni avtomobil znaša 7 evrov. Prejšnja leta jo je bilo treba plačati že od 15. aprila. Vstopnina je le eden od finančnih virov vlaganj v Logarsko dolino, poleg proračuna in evropskih sredstev. Sredstva, ki so zbrana od vstopnine, so v celoti namenska sredstva ter namenjena povrnitvi stroškov vlaganj v naravno vrednoto. Vstopnino v dolino bo treba plačevati vse do 31. oktobra. Logarsko dolino so v preteklih letih uničevale naravne nesreče.

BJ

Foto: arhiv CR

logarska panorama

Deli