Od trgovca do graščaka?

15:02

Propadajoči Dvorec Jelšingrad v občini Šmarje pri Jelšah morda vendarle čakajo boljši časi. Za nakup in obnovo se namreč zanima Franc Jager, ustanovitelj in lastnik trgovinskega podjetja Jagros. Nakup in obnovo podpirajo tudi na občini, ki bi bila pripravljena del dvorca obnoviti v tako imenovanem javno-zasebnem partnerstvu.

jelšingrad Občina Šmarje

Franc Jager, ki je pred kratkim vodenje družinskega podjetja predal sinovoma, nam je v telefonskem pogovoru potrdil zanimanje za nakup dvorca, več pa še ni želel razkriti. Bolj zgovoren je bil šmarski župan Matija Čakš: »Pogovarjamo se o javno-zasebnem partnerstvu. Z lastniki smo že stopili v stik in so vsi zainteresirani za prodajo. Smo še v fazi pogovorov. Upam, da bo do prodaje oziroma nakupa res prišlo.« Načrt je, da bi pročelni del gradu v celoti ohranili in prenovili, pri čemer bi morebitnemu novemu lastniku pomagala občina, tudi finančno. Drugi del, z nižjo kulturno-zgodovinsko vrednostjo, pa bi porušili in sezidali na novo. V tem delu bi bila nato restavracija in turistične nastanitve.

Dvorec, ki je od osemdesetih let 20. stoletja v zasebni lasti, je na prodaj že več let. Večinska lastnika, dediča Georg Zečević in Dimitrij Djokić, 90 odstotni delež že dlje časa prodajata, cena zanj je pri eni od nepremičninskih družb 370 tisoč evrov. 10 odstotkov je uradno v lasti treh domačinov, Terezije Gobec, Marjana Babiča in Sare Staroveški. Ti so do deležev prišli zaradi vlaganj golf kluba, ki je imel v najemu okoliška zemljišča, v enega od pomožnih objektov. Kljub zanimanji številnih, predvsem tujih investitorjev, v preteklosti do prodaje naj ne bi prišlo prav zaradi njihovih prevelikih zahtev. A sedaj naj bi vendarle našli skupni jezik, pravi Čakš. »Vsi se morajo zavedati, da so to zadnje minute tega dvorca. Če do obnove ne pride v kratkem, ga čez nekaj let preprosto en bo več mogoče obnoviti,ker je že danes v zelo slabem stanju. Upam, da bodo vsi pozabili na stare zamere, kakršne koli že so te bile. To mene ne zanima. Zanima me zgolj prihodnost. Stopimo skupaj in naredimo nekja dobrega za dvorec, kraj in nenazadnje za ljudi.«

Na okrožnem sodišču v Celju sicer še vedno obravnavajo tožbo Golf kluba Jelšingrad proti Občini Šmarje pri Jelšah zaradi domnevno nezakonite prekinitve pogodbe o najemu okoliških zemljišč, v kateri Damjan Gobec, sin ene od treh manjšinskih lastnic dvorca, v imenu kluba od občine zahteva 1,65 milijona evrov.

LKK, foto: Občina Šmarje pri Jelšah