Opozorilna stavka v premogovniku je nepotrebna, meni večinski sindikat

14:00

Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), ki pod svojim okriljem povezuje okoli 70 odstotkov zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje, ne podpira dve urne opozorilne stavke, ki jo je za 17. april napovedal Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES). V SPESSU menijo, da so grožnje s stavko, dokler uspešno potekajo pogajanja z delodajalci, nepotrebne.

Sindikat SPESS ocenjuje, da nekatere stavkovne zahteve SDRES niso utemeljene, saj se nanašajo na poslovanje družb v skupini, ne pa na pravice in obveznosti zaposlenih. O drugih problemih, ki jih SDRES navaja v stavkovnih zahtevah, se SPESS že nekaj časa pogaja s poslovodstvi družb skupine Premogovnika Velenje. S pogajanji je dosegel dogovor za pet od osmih zahtev. Še naprej se pogaja o tem, da bo efektivni delovni čas urejen v skladu z zakonom, kar pomeni, da se bo zaposlenim v delovni čas štel tudi čas priprave na delo. Z ostalimi socialnimi partnerji in poslovodstvom se intenzivno pogajajo tudi o višini regresa za leto 2018, pravi predsednik sindikata Simon Lamot:

V SPESSU so prepričani, da je nadaljevanje pogajanj in ohranjanje socialnega miru prava pot. Če bodo opazili ukrepe, ki škodujejo pravicam zaposlenih, ne izključujejo uporabe zakonitih sredstev za obrambo pravic članov sindikata, vključno s stavko.

TS
Foto: GrupA

premogovnikVelenje (4)

narocite-nt