“Packov” še vedno ne manjka

11:01

Na zadnji seji občinskega sveta Nazarij, so svetniki soglašali s poslovnim načrtom zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za letos. Koncesionar PUP Saubermacher iz Velenja, mora takšen načrt pripraviti za vsako novo leto. Po tem načrtu je določeno, da bo kosovni odvoz odpadkov gospodinjstev od 15. marca do 15. novembra.

Maja ter septembra bosta tudi akciji zbiranja nevarnih odpadkov in to v Nazarjah ter v Šmartnem ob Dreti. Akcija zbiranje električne in elektronske opreme bo junija, prav tako v obeh krajih. Sicer pa je prišlo na zadnji seji občinskega sveta – tako kot vsako leto – do živahne razprave svetnikov o odpadkih in njihovem odlaganju.

Svetniki opažajo, da puščajo posamezniki odpadke, kljub različnim možnostim odlaganja, še vedno v naravi. O tem župan, Matej Pečovnik:

Nekatere občane bo zato treba, še veliko osveščati:

Na območju občine Nazarje, je vsega skupaj blizu tisoč posod za komunalne odpadke.

BJ

Foto: Pixabay

waste

Deli