Partnerstvo za razvoj celjskega turizma

O strategiji in trženju celjskega turizma maja tudi na seji mestnega sveta

8:04

Člani delovne skupine Strategija za razvoj in trženje turizma v Mestni občini Celje so sklenili Partnerstvo za uspeh celjskega turizma. Namen podpisanega sporazuma je, da si bodo partnerji, na podlagi dediščine rodbine Celjskih grofov aktivno prizadevali za trajnostni razvoj in promocijo mesta Celje kot turistične destinacije. Za skupno, povezano in privlačno turistično ponudbo ter za visoko kakovost uporabniških izkušenj gostov, ki bodo obiskali knežje mesto.

Urbani sprehod po Celju s kolesom.Seznam podpisnikov partnerstva je širok, vsak pa lahko na svojem področju kaj prispeva k razvoju celjskega turizma. Poleg celjske občine so podpisniki dokumenta še Zavod za turizem in kulturne prireditev Celeia Celje, Eurotas hoteli, Pokrajinski muzej in Muzej novejše zgodovine Celje, Celjski sejem, ZPO Celje, Združenje turističnih agencij Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod in Turistično društvo Celje, območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Celjski mladinski center, Nomago, Razvojna agencija Savinjske regije, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ter podjetje Abitura, gostilna in pivnica Stari pisker.

Po podpisu so se predstavniki partnerjev zbrali na delavnici, na kateri so člani delovne skupine še zadnjič pred oblikovanjem dokončne verzije dokumenta po področjih obravnavali osnutek Strategije za razvoj in trženje turizma v Mestni občini Celje. Strategija pripravljajo v sodelovanju z agencijo Nea Culpa in je zasnovana po šestih prioritetnih področjih kot celjska šest-kraka zvezda:

Slava Celjskih: promocija Celja kot turistične destinacije, Zavezništva Celjskih: partnerski razvoj in trženje turistične ponudbe, Ugled in odličnost Celjskih: upravljanje in dvigovanje kakovosti turističnih storitev, Politika Celjskih: organiziranost in upravljanje Celja kot turistične destinacije, Zakladi in viri Celjskih: osnovna in izvedena turistična infrastruktura Celja, Širjenje in moč Celjskih: spremljanje rasti ter vrednotenje in nadgrajevanje strategije.

Za mesto Celje bo to prva strategija razvoja in trženja turizma, povezana v krovno destinacijsko znamko Celje, mesto grofov, ki je dosegla preboj z nedavno promocijsko kampanjo, »Pridi v Celje. Pridi špilat grofe. Kampanja je naletela na velik odmev in neposredno prispevala k rasti obiska mesta in njegovih znamenitosti. Sicer pa bo o strategiji razvoja in trženja turizma v Celju na majski redni seji razpravljal tudi celjski mestni svet.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli