Pet tisoč evrov tudi za manjše kmetije

Razpis za 20 milijonov evrov odprt do 13. februarja

9:26

Ste morda nosilec celo za slovenske razmere majhne hribovske kmetije? Morda je zdaj čas, da obnovite hlev in skedenj, uredite izpust živali, si omislite hladilnico za sveže sadje ali meso, postavite večji rastlinjak, obnovite cestno, vodovodno ali energetsko infrastrukturo, posadite tak ali drugačen nasad, postavite pašnik za domače ali oboro za gojene divje živali, lahko pa končno kupite tudi potrebni računalnik za vodenje kmetijske dokumentacije.

krave_9356
Kmetijsko ministrstvo je novembra objavilo razpis za podukrep 6.3 iz Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020. Za ohranjanje in razvoj malih kmetij na območjih z omejenimi dejavniki lahko posamezno kmetijsko gospodarstvo pridobi pet tisoč evrov.
Za razliko od prvega takega razpisa pred dvema letoma so zdaj kriteriji dostopnejši tudi za tiste kmetije, ki so celo za slovenske razmere majhne. Kandidirajo lahko kmetije, ki upravljajo med 1,5 in šest hektarov primerljivih kmetijskih površin, gojijo med 1,5 in 15 glav velike živine, zagotavljajo primerno obtežbo s travojedimi živalmi na hektar trajnega travinja in se nahajajo v območjih z omejenimi dejavniki, so torej hribovske ali gorske kmetije. Kmetija mora priložiti triletni poslovni načrt, kjer bo vsaj en cilj prispeval h gospodarskemu razvoju kmetije ali prispeval k dolgoročnim ciljem na področju okoljske politike, inovacij ali podnebnih sprememb. Kmetije, ki so podobna sredstva v tej časovni perspektivi že pridobile, tokrat ne morejo kandidirati. Primernih kmetij z danimi izhodišči je v Sloveniji sedem tisoč, ki upravljajo z 32 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na razpisu jih bo uspešnih le štiri tisoč.
3500 evrov bodo upravičenci prejeli po prejemu odločbe o dodeljeni pravici. Preostalih 1500 evrov po izvedbi zastavljenega poslovnega cilja. Z aktivnostmi bodo morali začeti najkasneje devet mesecev po izdaji odločbe in naložbe zaključiti najpozneje tri leta po tem datumu. V tem času ne bodo smeli obsega dejavnosti zmanjšati več kot desetino, vsako leto pa bodo dolžni oddati tudi zbirno vlogo za neposredna plačila.
Vsaj z nekaterih območnih kmetijskosvetovalnih služb so vsem nosilcem primernih kmetij poslali obvestila. Več informacij in tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog lahko kmetje dobijo pri svojih svetovalcih v kmetijsko svetovalnih službah. Podatke bodo elektronsko vnašali v informacijski sistem AKTRP, pri tem pa dokazila v fizični obliki niso predvidena. Zadnji rok za oddajo vloge je 13. februar.
StO