Plešoča Zemlja še vedno privablja obiskovalce muzeja

12:45

Muzej novejše zgodovine Celje je v letu 2018 uresničil začrtane cilje in naloge in jih v veliki meri tudi presegel. Za muzejem je pestro razstavno leto, kjer je precej pozornosti požela razstava Zemlja pleše in pa razstavi, ki sta opomnili na 100 let od konca Prve svetovne vojne. Veliko je bilo tudi spremljevalnih dogodkov, namenjenih najmlajšim obiskovalcem, kot zrelemu, odraslemu občinstvu.

Ena vidnejših razstav v letu 2018 je bila razstava Zemlja pleše, ki je aprila zaživela med stenami otroškega muzeja Hermanov brlog, na ogled pa bo še vso letošnje leto. Direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tone Kregar pravi, da je bil to finančno, vsebinsko in programsko najzahtevnejši projekt muzeja v preteklem letu, ki pa je naletel na izjemno dober odziv.

Za odraslo občinstvo so v muzeju pripravili dve razstavi, ki sta se dotikali stote obletnice konca Prve svetovne vojne in razpada Habsburške monarhije. Darja Jan je pripravila razstavo Buči morje Adrijansko. Z njo je predstavila usode slovenskih Primorcev, ki so se po letu 1918 naseljevali na Celjskem. Druga razstava, povezana s Prvo svetovno vojno, je namenjena Franju Malgaju, junaku bojev za slovensko Koroško.

Sicer pa so v Muzeju novejše zgodovine Celje skupaj s tamkajšnjo glasbeno šolo pripravili razstavo ob 110 letnici glasbenega šolstva v Celju. Gostili so razstave drugih hiš in svoje razstave predstavljali po različnih ustanovah doma in v tujini. Ter se z namenom ohranjanja kulturne dediščine tega prostora in soustvarjanju pestrega kulturnega utripa povezovali z najrazličnejšimi izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami na Celjskem.

TS
Foto: SHERPA

MNZC razstava Zemlja pleše
MNZC razstava Zemlja pleše

narocite-nt