Po tridesetih letih znova v svojem domu

Čebelarski center bo služil tudi kot muzej, za izobraževanje mladih in turistično promocijo

14:29

V Mestni ulici v Laškem je bilo dopoldan svečano odprtje čebelarskega centra, ki ga je Občina Laško uredila v kletnih prostorih v hiši, ki je bila nekoč last legende laškega čebelarstva Evstahija Krašovca.

Čebelarski dom Laško - 17.10.2019 poslana na NT
Trak ob slavnostnem odprtju čebelarskega centra v Laškem so družno prerezali Franc Zdolšek, župan Občine Laško, Marko Alauf, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije, Tina Belej, v.d. direktorice Stika Laško in Franci Šolar, predsednik Čebelarskega društva Laško.

Po več kot tridesetih letih je Čebelarsko društvo Laško tako spet dobilo svoje stalne prostore za delo in druženje, ki ne bodo namenjeni le temu, marveč še drugim dejavnostim in vsebinam. Franci Šolar, predsednik Čebelarskega društva Laško:

Občina Laško je urejanje čebelarskega centra začela pred dvema letoma v okviru evropskega projekta »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev«. Naložba je vredna 74 tisoč evrov, gradbena dela je občina financirala iz občinskega proračuna, opremo prostorov pa z 12 tisoč evri Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSR).

Sicer pa je župan Občine Laško Franc Zdolšek ob tem še enkrat potrdil, da ima čebelarstvo pomembno vlogo pri razvoju turizma v občini in da bo k temu pripomogla tudi nova pridobitev.

S čebelarskim centrom bo upravljal Stik Laško, ki je s temi prostori pridobil dodatne možnosti za promocijske aktivnost in krepitev turistične ponudbe v občini.

Slovesnost ob odprtju čebelarskega centra v Laškem.
Slovesnost ob odprtju čebelarskega centra v Laškem

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli