Pod okriljem sv. Ane praznuje Rogaška Slatina

Pogovor z županom mag. Branko Kidričem

7:00

Danes je god sv. Ane, ki je med drugim zaščitnica Rogaške Slatine. Občina na ta dan obeležuje tudi občinski praznik. Na slovesnosti v Kulturnem centru bodo danes podelili priznanja in plakete.

Plaketi prejmeta Steklarna Rogaška Slatina in podjetnik Peter Volovšek, priznanja pa je komisija namenila Karate klubu Rogaška Slatina, Mladinskemu društvu Kostrivnica in pediatru Mateju Slivniku.

DL3U6835
Foto: GrupA

Zadnja neurja so v občini povzročila za približno pol milijona evrov škode. »Še bolj pozorni bomo morali biti na čiščenje prepustov in jarkov ter na urejanje bankin,« je dejal župan. A da bi se ujmo, kakršne ne pomnijo najstarejši Slatinčani, dalo zares preprečiti, je težko govoriti. Pred praznikom so zato usmerjeni naprej. V velike načrte, ki občino izpostavljajo tako na slovenskem kot evropskem zemljevidu. Domačini se namreč z nostalgijo spominjajo leta 1985, ko je bila Rogaška Slatina šampion turizma nekdanje skupne države.
Turizem seveda ostaja rdeča nit. Za gradnjo nadhoda Sonce je občina pridobila gradbeno dovoljenje, za 106 metrov visok stol Kristal na degradiranem območju starega mizarstva je že kupila zemljišče. »Vsi ostali velikopotezni načrti so v rokah zasebne pobude,« to zgodbo za zdaj zaključuje župan.
Z zasebniki je občina vložila sto tisoč evrov za digitalno trženje in večjo prepoznavnost destinacije. Ta se je enotno predstavila tudi na štirinajstih sejmih po Evropi in širše. Krepitev enotne blagovne znamke je glavni cilj nove turistične strategije do leta 2027, ki je prav zdaj v pripravi.
Zelo pomemben projekt za občino je Vonarsko jezero. Večkrat ste rekli, da ga bo občina pričakala pripravljena.
V tej zgodbi je največji investicijskih projekt naravovarstveni center Sotla. Zgrajen bo ob bodočem jezeru, ob obstoječi kolesarski povezavi med Rogaško in Podčetrtkom. Končan bo do sredine prihodnjega leta in je vreden 1,2 milijona evrov. Polovico tega denarja so nam odobrili na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška. Namen tega centra je predstaviti naravne in kulturne danosti območja, ki ga zajema Natura 2000. Ta projekt lahko živi tudi brez vode, vendar verjamem v projekt Vonarskega jezera.
Ni pa turizem edina priložnost za vaše občane.
Jeseni smo zaključili investicijo v poslovni center Vrelec. V začetku letošnjega leta je sprejel prve podjetnike. Trenutno je 40-odstotno zaseden. Nekaj prostorov se je sprostilo v obstoječem inkubatorju. Tudi v prihodnje želimo imeti stalno na razpolago prostor za inovativne podjetnike. Vsekakor smo zelo veseli, da smo uspeli počrpati vsa predvidena evropska sredstva v ta namen. Gre za milijon 119 tisoč evrov.
V tem letu ste enkrat tedensko uvedli brezplačen avtobusni prevoz za starejše občane. Kakšni so odzivi?
Pred to odločitvijo smo preučili različne možnosti in tudi različne prakse, ki jih imajo druge občine. Ocenili smo, da je za nas najbolj primerna možnost brezplačen prevoz enkrat tedensko. Za zdaj avtobus ob sredah vozi na treh progah z 51 postajališči. Prvi odzivi so odlični in polni pohval. Seveda jih bomo spremljali še naprej in po potrebi progo prilagodili ali dopolnili.