Podvinski jez do konca leta z varnejšo podobo

14:55

Podvinski jez, od katerega je odvisna poplavna varnost dela Pariželj in Polzele, bo dobil novo, varnejšo podobo. Direkcija za vode ga je skupaj z brežinami in strugo Savinje dol vodno od jezu uvrstila v letošnji načrt dodatnih del na področju urejanja voda na območju Savinje.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode in izvajalec del so pogodbo o sanaciji podpisali v začetku avgusta. Prva dela na Podvinskem jezu so se začela že ta teden, končana pa naj bi bila do konca letošnjega leta. Izvajalca del sta podjetji Hidrotehnik in Nivo Eko. Naložba je skupaj vredna približno 900 tisoč evrov. Braslovški župan Branimir Strojanšek:

Občina Braslovče prav tako letos računa na sanacijo tamkajšnjih manjših vodotokov po neurju aprila leta 2017. Vredna naj bi bila slabih 430 tisoč evrov. Lokacije izvedbe trenutno še določajo, projekt sanacijskih del pa je v izdelavi. Branimir Strojanšek:

Sanacijska dela, ki bodo izboljšala poplavno varnost, bodo torej izvedli na Bolski, Trnavci in Konjščici.

Podvinski jezŠO

Deli