Polzela tudi aprila poslovala dobro

12:00

Tovarna nogavic Polzela je tudi aprila poslovala dobro, celo bolje kot pred stečajem, čeprav je v podjetju zaposlenih le 94 ljudi, kar je več kot polovico manj kot ob uvedbi stečaja.

Bodo stroji v Tovarni nogavic Polzela dolgo samevali?

V svojem rednem poročilu sodišču je stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec zapisal, da je tovarna v aprilu izdelala več nogavic kot marca. Zlasti se je povečala proizvodnja izdelkov za tuje blagovne znamke, predvsem nemško podjetje Wilox. Količinsko so aprila mesečni načrt presegli za dvakrat, vrednostno pa skoraj za trikrat. Hohnjec še večjo rast proizvodnje za tuje blagovne znamke pričakuje v maju. Na domačem trgu prodaja ni bila tako uspešna, razlog pa je premajhna proizvodnja nogavic z lastno blagovno znamko. V aprilu je tako Polzela imela 311 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega jih je dve tretjini ustvarila na domačem trgu. Čistega dobička je bilo za dobrih 7 tisoč evrov.

Sodišče je Hohnjecu za en mesec podaljšalo rok za preizkus terjatev in tudi za pripravi predloga o prodaji tovarne. Kot je že znano, je terjatve prijavilo 490 upnikov, katerim od njih je Polzela ostala dolžna največ, pa bo jasno najkasneje do 23. maja.

JANJA INTIHAR

Deli