Ponovni šmarski “ne” trasi

12:00

Letošnji julij je v mejni Šaleško-Savinjski občini sila vroč. Tako so tudi svetniki sredi julija še sedeli v občinski sejni sobi. Znova so se izrekli o državnem predlogu hitre ceste Velenje-Šentrupert. Znova so glasovali proti.
Osrednja točka poletne seje občinskega sveta v Šmartnem ob Paki je bila seznanitev s popravki in mnenji, ki so bili podani v času javne razgrnitve državnega prostorskega načrta junija in julija lani. Seje so se udeležili nekateri predstavniki lokalne civilne iniciative, svetniki pa so, kot je povedal župan Janko Kopušar vnovič zavrnili vladni predlog.

Kopušar je ob tem ponovno izpostavil v teh dneh že velikokrat slišano, da je občina Šmartno ob Paki, ki dama takšne ceste sploh ne potrebuje, daleč največja žrtev predlagane trase, ki se na obstoječo avtocesto priključi v Šentrupertu. Kar pet odstotkov ozemlja bi bilo pod vplivom državnega prostorskega načrta, poleg tega bi ob gradnji porušili več deset stanovanjskih hiš. Kot je še pojasnil župan so na predlog svetnikov sprejeli še dodaten sklep.

A glede na vse zadnje odzive predstavnikov ministrstva za okolje, ki je odgovorno za pripravo državnega prostorskega načrta, se zdi, da ni prav veliko možnosti, da bi projekt zaustavili.

Predstavniki civilnih iniciativ zatrjujejo, da se bodo za vnovično preučitev vseh možnosti borili z vsemi, tudi pravnimi sredstvi.

LK