Poziv za tretjo os in posodobitev avtocestnega priključka v Arji vasi

14:22

Nujnost posodobitve prometne infrastrukture je bila poglavitna točka današnje seje upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice. Člani upravnega odbora poleg gradnje tretje razvojne osi pozivajo tudi k posodobitvi avtocestnega priključka v Arji vasi.

Gospodarstveniki so zaskrbljeni, da se načrtovana gradnja tretje razvojne osi premika le na odseku ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Medtem ko dejavnosti za gradnjo na odseku ceste od Šentruperta do Velenja stojijo, zaradi pobude za ustavno presojo državnega prostorskega načrta. Trenutne slabe cestne povezave gospodarstvenike izjemno omejujejo, pravi predsednik zbornice dr. Blaž Nardin. “V naši regiji je velika večina podjetij izvozno naravnanih, tipična pa je predelovalna dejavnost. Kot izvozniki se moramo prilagajati načinu logistike, ki jo želijo naši kupci. Ti večinoma zahtevajo cestni transport, zato potrebujemo močno in dobro cestno infrastrukturo.”

Prometna infrastruktura tudi drugod po Savinjsko-šaleški regiji predstavlja velike težave, ne le za gospodarstvo, ampak tudi za prebivalstvo. Ob tem je Nardin izpostavil povezavo med Velenjem in Polzelo, ki velja za eno najslabših državnih cest v Sloveniji. Gospodarstveniki pa so na današnji seji upravnega odbora pristojne pozvali tudi k ureditvi avtocestnega priključka v Arji vasi. “Danes je iz ljubljanske smeri skorajda nemogoče zaviti proti Velenju, prav tako pa iz celjske smeri proti Žalcu. Tukaj nastajajo veliki zastoji. Z novim logističnim centrom v Arnovskem gozdu bo promet le še otežen.”

TS
Foto: SHERPA

21.9.2015 poslana na NOVI TEDNIK
Člani upravnega odbora SŠGZ poleg gradnje tretje razvojne osi pozivajo tudi k posodobitvi avtocestnega priključka v Arji vasi.