Opozicija sejo sklicala sama

11:33

Skupina devetih svetnikov Mestne občine Velenje namerava v petek zjutraj v občinski dvorani sama izpeljati izredno sejo. Prvopodpisanemu neodvisnemu svetniku Mateju Jenko se pridružujejo svetniki iz vrst SDS, SLS, NSi ter še dva neodvisna svetnika, ki bi na izredni seji radi govorili o aktualnih in perečih dogodkih, ki lahko bistveno vplivajo na razvoj Velenja.

V mislih imajo med drugim težave, ki jih ima medicina dela v velenjskem zdravstvenem domu, pa okoliščine, povezane z nastanitvijo beguncev in s cenami ogrevanja. Svetniki opozicije menijo, da bi morala gradivo za sejo pripraviti uprava mestne občine, ki pa kljub prošnji svetnikov tega ni storila. Župan Bojan Kontič pa meni, da predlagatelji seje ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določa poslovnik, saj pobudi za izredno sejo niso dodali gradiva. Očitno bo o tem, ali izredna seja bo ali ne, odločalo to, ali bodo svetniki, ki se bodo udeležili petkove seje, sklepčni ali ne.

Med predlagatelji izredne seje so sicer trije, ki se bodo na letošnjih občinskih volitvah županski stolček skupali prevzeti sedanjemu županu Kontiču. To so neodvisni svetnik Matej Jenko, Suzana Kavaš iz SDS in Mihael Letonje iz SLS.

TS

_MG_5945
Svetniki iz vrst opozicije menijo, da bi jim gradivo za izredno sejo morala pripraviti uprava Mestne občine Velenje. Župan Kontič pa meni, da bo gradivo morali pripraviti svetniki. Manjkajoče gradivo pa navaja kot razlog, da zahteva po sklicu seje ni popolna, zato po njegovem prepričanju niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.