Pravila za sodelovanje v nagradni igri CELJSKA ROLCA

13:50

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI CELJSKA ROLCA

1. člen

(splošne določbe)

1. Pravila določajo način izvedbe nagradne igre CELJSKA ROLCA.

2. Organizator nagradne igre in hkrati podeljevalec denarne nagrade je Mestna četrt Center, Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

2. člen

(trajanje nagradne igre)

1. Nagradna igra CELJSKA ROLCA traja od 26. 6. do 16. 9. 2019.

3. člen

(pogoji sodelovanja)

1. Nagradna igra CELJSKA ROLCA ponuja možnost medgeneracijskega sodelovanja vseh ustvarjalnih ljudi, ki to želijo. V tej igri bodo ustvarili logotip za celjsko slaščico CELJSKA ROLCA.

2. Nagrado v vrednosti 100 evrov (v obliki celjskih bonov Dobimo se v mestu), bo prejel najbolj izviren in zanimiv logotip, ki bo kasneje postal zaščitni znak te slaščice.

3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre CELJSKA ROLCA.

4. člen

(način sodelovanja v nagradni igri)

1.Vsi, ki se boste odločili za sodelovanje v nagradni igri CELJSKA ROLCA, ustvarite svoj logotip celjske slaščice na papirju, izdelek je lahko raznih barv ali enobarven, dajte domišljiji prosto pot in sami začutite okus slaščice. Lahko rišete, sestavljate, lepite, fotografirate …

Izdelke pošljite na naslov mestne četrti v času trajanja nagradne igre CELJSKA ROLCA: Mestna četrt Center Celje, Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

Člani sveta mestne četrti in predstavnica Zavoda Celeia Celje bodo izbrali pet logotipov, na koncu bodo odločili glasovi Celjanov, ki bodo izbrali najboljšega.

2. Prvih pet logotipov bo objavljenih v glasilu mestne četrti, v celjskem Mestnem časopisu, na FB-strani mestne četrti in spletu.

5. člen

(nagrada)

1. Nagrado, vrednostni bon Dobimo se v Celju, ki ga podarja Zavod Celeia Celje, bo zmagovalec prejel na sedežu mestne četrti po zaključku javnega glasovanja za najboljši logotip CELJSKA ROLCA.

2. Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Podeljevalec nagrade se zaveže v celoti plačati morebitne davke ali druge javne dajatve.

3. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede podeljevalec nagrade. Ker nagrada presega vrednost 42 evrov, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžen predložiti davčno številko.

4. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.

5. Organizator bo zmagovalca obvestil o zaključku nagradne igre CELJSKA ROLCA.

6. člen

(varstvo osebnih podatkov)

1. Z glasovanjem sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov za nagradno igro CELJSKA ROLCA. Z glasovanjem sodelujoči dovoljuje, da uporabnik podatkov MČ Center Celje uporablja in shranjuje posredovane osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.

Organizator bo po končani nagradni igri uničil vse podatke sodelujočih v tej igri.

2. Organizator nagradne igre CELJSKA ROLCA se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v tem okviru, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam ali uporabljal v druge namene.

7. člen

(dodatne informacije o nagradni igri CELJSKA ROLCA)

1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

2. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro CELJSKA ROLCA, lahko sporočite na elektronski naslov mestne četrti [email protected] ali na naslov Mestna četrt Center, Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

V Celju, 19. 6. 2019

Irena Ašič

predsednica Mestne četrti Center Celje

banner-ntrc-martinovanje

Deli