Praznično v Občini Šentjur

12:32

Občinski praznik praznuje Občina Šentjur. V Ipavčevem kulturnem centru bo ob 19. uri svečana akademija s podelitvijo občinskih priznanj.

Šentjurski župan mag. Marko Diaci je obdobje od zadnjega občinskega praznika označil kot razgibano in uspešno. Pomembnejše občinske naložbe v zadnjem času so med drugim energetska obnova Osnovne šole Slivnica pri Celju, obnova čistilne naprave Planina pri Sevnici, ureditev cest skozi naselji Vrbno in Dramlje. Država je obnovila tako imenovani most pri Zikošku, občina je na tamkajšnjem območju poskrbela za protipoplavne ukrepe.

banner-teal

_MG_9764
Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci.

V občini je trenutno več gradbišč. Izbrani izvajalci obnavljajo cesto Pešnica–Podgrad in cestni odsek Jakob–Rifnik. Stroji brnijo tudi v mestnem središču, kjer gradijo kolesarsko stezo. Med pomembnejšimi naložbami, ki so načrtovane za prihodnje obdobje, je ureditev parkirišča pri pokopališču, nadaljevanje protipoplavnih ukrepov, nadgradnja kanalizacijskega omrežja ter nadaljnja ureditev industrijske cone. “Čaka nas še veliko dela. Imamo vizijo in vemo, kaj želimo. Bodo pa načrte seveda morali prilagoditi našim denarnim zmožnostim,” je še povedal šentjurski župan.

TS
Foto: GrupA

_MG_9857
Praznik Občine Šentjur je 24. september.