Predčasno odplačilo starih dolgov

17:23

Občina Nazarje se je pridružila tistim redkim slovenskim občinam, ki so brez starih dolgov. Predčasno je odplačala dolgoročni posojili v vrednosti 180 tisoč evrov, ki bi ju morala vračati še nekaj let.

Gre za dolgoročni posojili za vodovod Bela ter ureditev centra in industrijsko obrtne cone Prihova. O odplačilu župan, Matej Pečovnik:

Zaradi predčasnega odplačila dolgoročnih posojil bo Občina Nazarje privarčevala okoli pet tisoč evrov.

BJ

Foto: arhiv občine

Capturefile: C:Documents and SettingsMatevtzMy DocumentsSTOCKVOJCNAZARJENEFNazarje0036.NEF CaptureSN: --.000000 Software: Capture One PRO for Windows
Graščina Vrbovec, kjer je tudi sedež Občine Nazarje

narocite-nt

Deli