Predstavniki Evrope, države in regije o prehodu v čisto energijo

7:04

Pridobivanju elektrike iz premoga so šteta leta, čemur se bo morala prilagoditi tudi premogovna regija v Šaleški dolini. Temu je namenjeno današnje uvodno srečanje nacionalne skupine strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov iz Slovenije, ki je danes v Šoštanju.

Platforma 3
Direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori in župan Občine Šoštanj Darko Menih. Foto: AP

Nacionalna skupina strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov iz Slovenije, deluje v okviru Platforme za premogovne regije v prehodu. Cilj platforme, ki bo pomagala pri reševanju okoljskih in socialnih izzivov v premogovnih regijah, je pospešiti prehod na čisto energijo, pri čemer bo več pozornosti namenjene socialni pravičnosti, strukturni preobrazbi, novim spretnostim in financiranju realnega sektorja. Na triurnem srečanju, ki ga organizirata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šoštanj, sodelujejo predstavniki Evropske komisije, državni sekretar za energetiko mag. Bojan Kumer in državni sekretar za okolje mag. Marko Maver. Ta je v začetku junija poudaril, da premog kot energent v Sloveniji nima več prihodnosti. “Zavedati se moramo še, da se cena emisijskih kuponov zvišuje. Torej ne gre le za vpliv premoga za okolje, ampak tudi za njegovo ekonomsko upravičenost.”

Platforma 2
Udeleženci današnjega srečanja. Foto: AP

Na današnjem srečanju sodelujejo še predstavniki Holdinga slovenskih elektrarn, Premogovnika Velenje, sindikatov, občin, regionalnih razvojnih agencij ter nevladnih organizacij.

TS

DSCF0695
Za premog v Sloveniji ni več prihodnosti, pravijo na Ministrstvu za okolje. Točne letnice zaprtja Premogovnika Velenje in konec proizvajanja električne energije iz premoga pa si vseeno ta hip ne upa napovedati še nihče. Foto: Aleksander Kavčnik