Preprost prenos znanja med generacijami

9:38

Slovensko zagonsko podjetje Viar iz Celja, ki orje ledino na področju virtualne resničnosti, je lani tržišču predstavilo nov izdelek, platformo za vizualna navodila Rewo, ki lahko izboljša zajemanje in prenašanje znanja znotraj podjetij. Platforma uporabnikom omogoča, da na enostaven in učinkovit način ohranijo znanje v podjetju in ga uspešno prenesejo na nove zaposlene. Tako služi kot nekakšen virtualni mentor in skrbi za prenos znanja med generacijami.

»Do ideje in nato do razvoja izdelka smo prišli v sodelovanju z idrijskim Kolektorjem. Pri njem smo ugotovili in se naučili, s kakšnimi problemi se sooča industrija,« opisuje ozadje razvoja novega izdelka Jernej Mirt, direktor in soustanovitelj podjetja Viar, katerega osrednji dejavnosti sta razvoj in izdelava urejevalnika za virtualno resničnost. V podjetju so nato opravili še svojo raziskavo in hitro prišli do spoznanja, da je prenos znanja v proizvodnih podjetjih precej problematičen. »V industriji se zadnja leta povsod ukvarjajo s pomanjkanjem in staranjem kadra. Posledično ni nikoli časa za prenos znanja novim, mlajšim sodelavcem. Ko se izkušenejši zaposleni upokojijo, s seboj odnesejo veliko znanja, ki ga novi generaciji zaposlenih močno primanjkuje,« pove Mirt »Vzdrževalec, ki ima 40 let neprecenljivih izkušenj in tudi do obisti pozna delovanje strojev, ni nujno, da zna vse postopke razložiti tako, da bi ga drugi razumeli, oziroma tega najverjetneje ne zna dovolj jasno zapisati. Naša rešitev za to je dokaj enostavna – tega strokovnjaka opremimo s pametnimi očali ali kamero, ki postopek posname iz prvoosebne perspektive. Tako nastane avtomatski zajem znanja. Posnetke nato obdelamo in shranimo na strežnik podjetja, kar omogoča, da tehnolog pregleda postopek in ustvari navodila. Ko se napaka ponovno pojavi, delavec za strojem poišče vizualno zapisana navodila in iz njih zelo enostavno in natančno razbere, kaj mora storiti, da bo napako odpravil. S tem se izognemo tudi napačnemu razumevanju pisnih navodil.«

Knjižica z vizualnimi navodili
Kot je še povedal direktor celjskega zagonskega podjetja, so aplikacijo Rewo razvili z mislijo na hitro rastoča podjetja, vendar je ta uporabna povsod, kjer podjetja želijo shraniti znanje odhajajočih zaposlenih za prihodnje generacije. »Še posebej je uporabna za podjetja, ki imajo zapletene postopke in delovna navodila ali obsežno infrastrukturo oziroma strojni park.« Ob tem velja poudariti, da aplikacija rešuje izzive tako pri internem prenosu znanja kot tudi pri pomoči na daljavo. Program in tehnologijo so prilagodili zaposlenim v proizvodnji, saj so prve poskuse delali v industrijskem okolju in z zavedanjem, da morata biti primerna za uporabo tako za starejše kot za mlajše zaposlene.

Pri razvoju sodelujejo končni uporabniki
Viar v Sloveniji trenutno sodeluje s podjetji, kot so Kolektor, Iskra, Elan, Odelo in drugi. Mirt poudarja, da sodelujejo tudi z nekaj manjšimi podjetji, ki se želijo pripraviti na rast zaposlenih v prihodnosti. Direktor podjetja s 13 zaposlenimi je vesel, da so odzivi podjetij, ki so v svoj proces že vpeljala Rewo, zelo dobri, kar pripisuje predvsem temu, da so ves čas razvoja sodelovali s končnimi uporabniki. »Ti so nam pokazali, kako moramo izdelek razviti, da bo zanje uporaben.«
Ker je v Sloveniji precej proizvodnih podjetij, so se za zdaj usmerili predvsem na domač trg. Zadnji dve leti sta bili, kot je še povedal Mirt, usmerjeni predvsem v razvoj, zdaj se bodo osredotočili tudi na rast in prodajo.

LKK
Foto: arhiv podjetja

Deli