Preverili bodo upravičenost do neprofitnih stanovanj

10:28

Občina Vojnik bo objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj za obdobje od leta 2020 do 2022. Gre za stanovanja, ki bodo izpraznjena ali na novo pridobljena.

Občina je v zadnjem obdobju, po obnovi večstanovanjske stavbe v Novi Cerkvi, že rešila nekaj stanovanjskih problemov. Župan Branko Petre pravi, da je največ zanimanja sicer po manjših stanovanjih za eno osebo. “Teh stanovanj trenutno nimamo, zato smo se odločili za pripravo razpisa za vzpostavitev nove liste. Res je, da je trenutno polnih vseh 47 stanovanj, čez leto pa se kakšno vendarle izprazni.”

Občina bo preverila, če so najemniki, glede na njihov dohodek, še vedno upravičeni do najema neprofitnih stanovanj. Petre pravi, da je namen pregleda pravično dodeljevanje neprofitnih stanovanj. Najemnik, ki ni več upravičen do tovrstnega najema, bo imel dve možnosti: plačevanje tržne najemnine ali izselitev iz stanovanja.

BJ

Foto: Arhiv RC

vojnik-trg-panorama-2