Previsoka turistična taksa zmotila svetnike

Živahna razprava tudi o razdelitvi denarja od pobrane takse

8:08

Celjski mestni svet je na včerajšnji seji v prvem branju obravnaval odlok o turistični in promocijski taksi v celjski občini. Tudi ob tej temi se je razvila živahna razprava, svetniki pa so imeli tudi kar nekaj pripomb.

Veljavni odlok, ki ureja turistično takso na območju Mestne občine Celje je bil sprejet leta 2011, novi zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji pa določa, da občine v svojih dokumentih določijo višino takse do največ 2,50 evra. Novost je tudi promocijska taksa v višine 25 odstotkov turistične takse.

Svetnico SLS Mileno Čeko Pungartnik, sicer tudi direktorico Zavoda Celeia Celje, ki je nosilec razvoja turizma v občini, je zmotil način priprave odloka:

 

Milena Čeko Pungartnik (levo) je bila presenečeba, ker Zavod Celeia Celje, ki ga vodi, ki ni bil povabljen k sodelovanju pri pripravi odloka o turistični taksi.
Milena Čeko Pungartnik (levo) je bila presenečeba, ker Zavod Celeia Celje, ki ga vodi, ki ni bil povabljen k sodelovanju pri pripravi odloka o turistični taksi.

Na oddelku za družbene dejavnosti na celjski občini so v predlogu odloka zapisali, da bi višina takse na območju občine skupaj s promocijsko takso znašala 2,50 evra, kar se je nekaterim zdelo previsoko povišanje z zdajšnjih 1,26 evra. Tudi svetniku SMC Gregorju Gregorinu.

Svetnik SD Branko Verdev pa je opozoril, kaj to povišanje pomeni za obiskovalce avtokampov.

Mestni svet je izglasoval odlok o turistični taksi v prvem branju, hkrati strokovnim službam naložil, da v pripravi odloka za drugo branje v največji meri upoštevajo pripombe v razpravi.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA

Preberite še:

Burno zaradi potoka na Ostrožnem

narocite-nt

Deli