Pridobili tri milijone evrov za vodikove avtobuse

13:42

Tri milijone nepovratnega denarja za vozila s pogonom na vodik sta v teh dneh na razpisu Eko sklada prejeli Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj. S tem denarjem bosta lahko kupili šest vozil, ki nimajo izpustov ogljikovega dioksida, namenjena pa bodo prevozu potnikov v okviru javnega potniškega prometa.

Velenjska občina je pridobila dva milijona evrov za nakup štirih vozil, občina Šoštanj pa milijon evrov za nakup dveh vozil. Lokalni javni potniški promet so v Velenju vzpostavili leta 2008, v Šoštanju so ga uvedli konec lanskega leta. Doslej se je pokazala tudi potreba po vzpostavitvi medkrajevne povezave, saj je med obema občinama dnevno največ delovnih migracij. Do leta 2020, ko naj bi projekt zaključili, je zato predvidena tudi vzpostavitev nove linije, ki bo povezovala obe občini. Uredili bodo še dodatna postajališča, vožnje bodo bolj pogoste in bolj skladne s potrebami lokalnih skupnosti.

TS
Foto: MOV

Lokalc
Avtobuse za javni promet naj bi leta 2020 nadomestilo nekaj vozil na vodikov pogon.