Prihodnji proračun bogatejši za 350 tisoč evrov

Sodna pravda med gospodarskim ministrstvom in občino zaključena

13:37

V proračunu občine Bistrica ob Sotli se bo sprostilo skoraj 350 tisoč evrov, ki jih je občina rezervirala za najbolj črn scenarij. Kot je znano, se je zadnja tri leta med občino in gospodarskim ministrstvom vlekla sodna pravda za vračanje evropskih sredstev v tej višini. Občina naj bi obnovo ceste z evropskih sredstvi namreč izvedla nestrokovno in za manjšo vsoto, kot je določala pogodba. Sodišče je odločilo, da občina v postopku izgradnje ceste Sv. Križ ni ravnala v nasprotju s pogodbo in zakonodajo.
Odločitev sodišča je na zadnji seji občine Bistrica ob Sotli požela veliko odobravanja. Najbolj navdušen nad njo je bil gotovo župan Franjo Debelak, ki je zaradi tožbe v zadnjih treh letih na sodišču preživel kar nekaj dni.

Debelak je v času pravdanja večkrat nakazal, da gre za osebne zamere in posledično zlorabo politične moči. Tudi tokrat bolj natančen ni želel biti.

Država bo morala občini povrniti okrog devet tisoč evrov sodnih stroškov, ali bo izkoristila pravico do pritožbe bo znano po praznikih. S sproščenimi sredstvi bo občina tudi investicijsko v prihodnjem proračunskem obdobju lažje zadihala. Trenutno so med najpomembnejšimi projekti vzpostavitev delovanja mladinskega hotela v Gabronki in izgradnja čistilne naprave.

_MG_9173