Pritožba zavrnjena, bolnišnica mora vrniti skoraj milijon evrov

13:29

Vlada je na dopisni seji izdala odločbe o zavrnitvi pritožb štirih bolnišnic – Splošne bolnišnice Trbovlje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj in Splošne bolnišnice Celje – zoper odločbe Urada RS za nadzor proračuna. Ta je omenjenim bolnišnicam novembra 2019 naložil vračilo nenamensko porabljenega dela proračunskih sredstev. Celjska bolnišnica bo morala tako vrniti nekaj manj kot milijon evrov denarja.

Splošna bolnišnica Celje naj bi denar za pokrivanje izgub, ki ga je prejela na podlagi interventnega zakona in ga je na podlagi določb zakona lahko porabila le za plačilo že zapadlih, neplačanih obveznosti, porabila tudi za tekoče obveznosti oziroma obveznosti, ki so zapadle po uveljavitvi tega zakona.

V bolnišnici so nam že pred časom odgovorili, da so ravnali v skladu z zakonodajo, upoštevajoč prva navodila Ministrstva RS za zdravje iz leta 2017: »Na teh vsebinskih predpostavkah je bil aprila 2018 opravljen revizijski pregled porabe interventnih sredstev, ki ga je opravila zunanja revizijska hiša in smo ga bile bolnišnice v sanaciji dolžne narediti v skladu z določbami zakona. Pregled je potrdil pravilnost porabe namenskih sredstev. Na prvih vsebinskih predpostavkah je bil v skladu z zakonom v naši bolnišnici oktobra 2018 opravljen že tudi inšpekcijski nadzor ministrstva za finance, ki pa ni bil zaključen.

Vsekakor bo vračilo slabega milijona sredstev vplivalo na poslovanje bolnišnice. Glede na to, da imamo že zdaj težave z likvidnostjo, bi se te z vračilom denarja še poglobile. Ogrožene bi bile lastne investicije in nabave medicinske in druge opreme, pa tudi izplačevanje nadur delavcem, kot se je to zgodilo leta 2017, ko bolnišnica ni izplačevala v naprej odrejenih nadur. Le-te smo uspeli v višini približno 900 tisoč evrov poravnati šele v letu 2019,« so nam pred mesecem dni dejali v Splošni bolnišnici Celje.

»Presenečeni in razočarani nad postopkom države pa smo v Splošni bolnišnici Celje tudi zato, ker smo v času krize, v kateri so nastajale izgube, ki jih je bilo treba pokriti s sanacijskimi sredstvi, poslovali dobro, boljše od večine drugih zdravstvenih zavodov. Z določanjem oziroma spreminjanjem presečnih datumov pa smo zdaj za to kaznovani,« so še dodali.

Vlada v odločbi pojasnjuje tudi, da enkratni ukrepi, ki so namenjeni finančni sanaciji javnega zdravstvenega zavoda, ne morejo trajati nedoločen čas. Iz samega namena zakona torej izhaja, da se s prejemom sredstev končajo enkratni ukrepi za sanacijo. Na podlagi navedenega je Vlada odločila, da se pritožbe štirih bolnišnic zavrnejo.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA

Deli