Priznanje častni občan zbiratelju

8:07

Občina Ljubno bo podelila priznanje častni občan zbiratelju Petru Brezniku. Breznik je Ljubencem podaril bogato zbirko starin, ki bo postavljena v Zadružnem domu.

Zbiratelj je podaril občini tudi zanimivo knjižno zbirko.

banner-teal

In kdo vse je še med prejemniki letošnjih občinskih priznanj? Za delo v društvih bo prejela srebrno priznanje Ana Kladnik, podeljena bodo tudi tri bronasta priznanja. Jože Orešnik ga bo prejel za delo na človekoljubnem področju, David Pečnik za prizadevanja v flosarskem društvu ter Valentin Jeraj za delovanje v nogometnem klubu.

Podelitev priznanj bo na osrednji prireditvi občinskega praznika 2. avgusta.

BJ

ljubno zadruzni dom
Zbirka Petra Breznika bo postavljena v Zadružnem domu.
Deli