Prodaja kamnoloma v Veliki Pirešici se še vedno zapleta

10:01

Na celjskem sodišču se bo ta teden nadaljevala glavna obravnava tožbe, ki jo je leta 2016 zoper CM Celje v stečaju in družbo Ecobeton iz Latkove vasi vložilo podjetje Voc Ekologija. Obravnava bi morala biti že prejšnji mesec, a jo je sodišče prestavilo, ker je pozno dobilo poročilo izvedenca rudarske stroke, ki je pomembno za odločanje v tej zadevi.

Spomnimo, da želi podjetje Voc Ekologija s tožbo doseči prepoved izkoriščanja kamnoloma v Veliki Pirešici, ki je pomemben del stečajne mase CM Celje. Podjetje Ecobeton pa v kamnolomu že dlje časa izvaja rudarska dela. Voc Ekologija, ki je z nakupom terjatev postal pomemben upnik CM Celje, poskuša dokazati, da se z izkoriščanjem kamnoloma siromaši njegova vrednost. Voc Ekologija si namreč že nekaj časa prizadeva kamnolom kupiti, prodaja pa se že ves čas zapleta. Razlog za to ni samo tožba Voca, za zaplete je kriva tudi država, ki je šele nekaj let po stečaju CM Celje ugotovila, da je lastnica velikega dela kamnoloma. Na zadnjem naroku, ki je bil aprila, je sodišče zaslišalo stečajno upraviteljico Mileno Sisinger. Ta je med drugim poudarila, da bi zaprtje kamnoloma pomenilo dvojno škodo za stečajno maso – vrednost kamnoloma, ki je zdaj ocenjena na 15 milijonov evrov, bi padla na samo en milijon, stečajna masa CM Celje pa bi izgubil redne prihodke, ki jih prinaša najemnina za kamnolom. Poleg tega v primeru zaprtja kamnoloma sanacija 50 hektarjev velikega območja ne bi bila poceni.

velenje_kamnolom_velika_piresica_gr_r
Podoba kamnoloma v Veliki Pirešici pred dvema letoma. Foto: arhiv NT (GrupA)

JI

narocite-nt

Deli