Program Izzivi podeželja na LUŠ

11:10

V okviru evropskega programa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc na Ljudski univerzi Šentjur že drugo leto izvajajo brezplačen program Izzivi podeželja, ki je 120-urni javnoveljavni program usposabljanja za življenjsko uspešnost.
V goste so povabili svetovalke različnih ustanov, ki delujejo na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, osebnega dopolnilnega dela in svetovanja. Tako smo udeleženci izobraževanj lahko pridobili neposredne in praktične informacije pri Mileni Perc in Rozaliji Drame iz Finančnega urada Celje, Aleksandri Železnik in Heleni Volasko z Upravne enote Šentjur in pri Vesni Mihalič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
Ogledali smo si tudi primere dobre prakse na kmetiji Podpečan, izpopolnili računalniška znanja, pripravili smo poslovni načrt, ki je namenjen izboljšanju ekonomskega položaja na podeželju in izkoristku priložnosti, ki jih nudi.
Udeleženci celotne skupine Izzivi podeželja smo s programom in pridobljenim znanjem zelo zadovoljni, še posebej z mentorjem programa Andrejem Slonjškom, ki nas bogati s svojim pozitivnim pristopom in z mnogimi uporabnimi informacijami, ki so še kako primerne in dobrodošle za današnji čas. Hvala, da bomo prepotrebno znanje za vseživljenjsko učenje tudi v prihodnje lahko prejemali na tako pozitiven in razumljiv način.

Udeleženka Slavica

banner-teal

Vodja LUŠ v uvodnem nagovoru s svetovalkami iz Davčne uprave, Upravne enote, Kmetijsko -gozdarskega zavoda ter mentorjem programaVodja LUŠ Alenka Testaniere v uvodnem nagovoru s svetovalkami z davčne uprave, upravne enote, iz kmetijsko-gozdarskega zavoda ter z mentorjem programa

Deli