Program, ki ženskam rešuje življenja

13:21

Ta mesec mineva leto dni, odkar je v Zdravstvenem domu Celju začel delovati presejalni center programa za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA. Na Celjskem ženske vabijo v okviru programa na mamografijo tudi v Splošno bolnišnico Celje. Odziv v DORI je v tem letu bil zelo dober.

Udeležba vabljenih žensk je na Celjskem tako v prvem letu 74,5 odstotna. Kot pravi mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med. in vodja programa DORA, je takšna odzivnost spodbuden podatek, saj pomeni, da bolezen odkrijejo pravočasno, ko je zdravljenje še zelo uspešno. V obeh centrih so slikali 9.358 žensk, pri 52 ženskah je bil odkrit rak dojk.

dodatne preiskave na OI

V oba centra vabijo ženske med 50. in 69. letom na presejalno mamografijo v okviru programa DORA iz občin Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. V teh občinah je 28 tisoč žensk iz starostne skupine 50 do 69 let, ki bodo v roku dveh let povabljene na mamografijo v oba celjska centra.

Daleč najvišja odzivnost na Celjskem je bila denimo v občinah Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Laško, Polzela in Slovenske Konjice. Najmanjša pa je bila v občinah Podčetrtek, Rogatec in Vitanje.

SŠol

Foto: DORA

Deli