Projekt Tri m: mesto-mladi-mobitel

13:38

»Okolje, v katerem živimo, je ena največjih dobrin, ki jih imamo. Z gradbeništvom oziroma gradbenimi objekti (stavbami, cestami, mostovi, komunalnimi objekti …) posegamo v prostor. Ti posegi morajo biti premišljeni in odgovorni, za kar poskrbimo z varstvom okolja.« To je nekaj besed iz promocijske zgibanke Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje, šole, ki je prepoznavna v širši Savinjski regiji po izobraževanju kadrov za najpomembnejše panoge prihodnosti – zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo in trajnostno gradbeništvo – in po številnih projektih.
Na osnovi dosedanjih projektov in dobre ideje šola sodeluje v aktivnostih Meseca prostora, ki združuje dogodke in aktivnosti, ki obravnavajo vprašanja prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj. Vsako leto oktobra ga pripravi ministrstvo za okolje in prostor. Z letošnjim sloganom Spreminjajmo mesta, ne podnebja! spodbuja dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozarja na vlogo celovitega prostorskega ter urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo za to, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.
Delavnice
V času Meseca prostora 2016 bodo po Sloveniji različni dogodki in aktivnosti, ki obravnavajo vprašanja prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj. Med pomembnejšimi aktivnostmi in projekti so tisti, ki so namenjeni šolajočim otrokom in za podporo izobraževalnim ustanovam.
Zato je srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja pripravila delavnice za osnovnošolce, ki jih je poimenovala Tri m: mesto-mladi-mobitel. Vsebina oziroma cilj tehniškega dne je, da učenci v svojem kraju poiščejo – po njihovem mnenju in pripravljenih navodilih šole – dobre arhitekturne in gradbene rešitve. Po skupinah obravnavajo različna bivalna okolja svojega kraja: ulice in naselja, sprehajalne poti, parke, mestna središča, javne zgradbe, okolice šole, kulturne znamenitosti in športne objekte. Namenoma iščejo boljše rešitve ureditve. Opaženo zabeležijo in fotografirajo, nastalo gradivo pregledajo že v okviru tehniškega dne in nekaj najizvirnejših fotografij ter misli osnovna šola pošlje Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja ŠCC, ki bo gradivo uredila in predstavila na dnevu tehniških delavnic, 25. oktobra. Kakovostne in zanimive rezultate bo šola posredovala občini posamezne šole.
Projekt se je začel 4. oktobra v IV. osnovni šoli, 6. oktobra nadaljeval v OŠ Vojnik, sledile bodo šole v Štorah, Rogatcu …

IP

143

Fotografija je z ene od delavnic v IV. OŠ, kjer so bili tako učenci kot učitelji mentorji navdušeni nad spoznavanjem prostora na drug način.

Deli