Prometna ureditev zakonita, a je tudi varna?

7:31

Pri Trnovljah – v križišču Trnoveljske ceste, Ceste na Ljubečno in ceste v smeri proti Zadobrovi – so pred časom zaradi večje pretočnosti prometa postavili montažno krožišče. Sčasoma naj bi tam uredili tudi stalno krožno križišče. Vendar naj bi bila začasna ureditev prometa po mnenju nekaterih krajanov dokaj problematična z vidika prometne varnosti. Na vseh treh cestnih krakih so namreč tudi avtobusna postajališča, ki so zarisana na cesti. Drugače verjetno ni šlo. Toda na dveh postajališčih sta izstop z avtobusa in vstop dokaj nevarna, še posebej, ker tam ustavljajo tudi šolski avtobusi, ki prevažajo otroke. Je trenutna prometna ureditev torej res ustrezna in kaj se na tem odseku še obeta?

Že večkrat smo dobili opozorila, da je za voznike na tej cesti značilno, da radi pritisnejo na plin.

banner-teal

V tiskani izdaji Novega tednika tudi o tem, kako policija, Agencija RS za varnost prometa in avtobusni prevoznik Nomago ocenjujejo varnost prometa na tem območju.

»Označbe niso optimalne, ni površine za pešce«

»Takšna rešitev ni v nasprotju z vidika načrtovanja, kot ga predvideva prometna zakonodaja, a je problematična z vidika prometne varnosti,« pravi strokovnjak s področja prometa Roman Krajnc, univ. dipl. inž. teh. prometa in profesor v Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celja. Z nami si je prometno ureditev v Trnovljah tudi ogledal. Njegovo stališče je jasno: »V zadnjem obdobju družba namenja velik poudarek prometni varnosti. Zato ravno v tem primeru ocenjujem, da označbe kot del infrastrukture niso prometno optimalne s stališča varnosti. Pogrešam tudi ustrezne površine za pešce. Če se v Sloveniji trudimo za zmanjševanje prometnih nevarnih točk, potem ta primer zagotovo ni najboljši prikaz tega.«

DL3U0330
Potniki vstopajo v avtobus in izstopajo iz njega skoraj sredi krožišča.

Začasna ureditev po mnenju občine ustrezna

Mestna občina Celje v Trnovljah načrtuje ureditev stalnega krožnega križišča, a le, če se bo izkazalo »… da je začasna začasna ureditev ustrezna, da umirja promet in zagotavlja večjo pretočnost«. V občini dodajajo, da je tudi gradnja pločnikov v smeri proti Zadobrovi in Celju v njihovem srednjeročnem načrtu.

DL3U0075

»Umestitev avtobusnih postajališč je glede na razpoložljivost prostora v naravi in glede na količino prometa ustrezna. Avtobusno postajališče in elemente krožnega križišča smo umestili oziroma postavili v skladu s projektom, ki je upošteval veljavno zakonodajo, količino prometa in vrsto vozil. Pešci so v delu krožišča ločeni od vozišča z jekleno varovalno ograjo,« so nam odgovorili iz občine. In dodali, da hkrati z gradnjo pločnika na ravnini v smeri proti Zadobrovi načrtujejo tudi postavitev dveh avtobusnih postajališč in ukinitev avtobusnega postajališča v krožišču.

Celoten članek je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika. 

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA

Deli