Prostovoljcev ni nikoli preveč

9:49

Celjski mladinski center poziva vse mlade, ki bi želeli pomagati tistim, ki v teh dneh najbolj potrebujejo pomoč, da se vpišejo v bazo prostovoljcev.
V sodelovanju s celjskim območnim združenjem Rdečega križa Slovenije išče mladinski center mlajše polnoletne in zdrave prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati in bodo pri tem  dosledno upoštevali pravila NIJZ (umivanje rok, primerna razdalja …).  Prostovoljno delo bo zajemalo: dostavo hrane ranljivim skupinam in pomoč pri delitvi le-te, dostavo zdravil za starejše in kronično bolne ljudi in še kakšno dodatno nalogo, ki se bo pojavila glede na potrebe.
Vsi, ki prihajajo z območja Celja oziroma želijo prostovoljno delo opravljati na omenjenem območju, se lahko prijavijo s pomočjo  obrazca, ki ga najdejo na spletni strani MCC. Bazo prostovoljcev bo Celjski mladinski center nato posredoval območnemu združenju Rdečega križa, ki se bo povezal s prostovoljci glede na potrebe.

TC

banner-teal

koronavirus

 

Deli