Proti anonimni prijavi v šolstvu

15:13

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju si že več let neuspešno prizadevajo za odpravo obravnave anonimne prijave v šolstvu. Če so se v preteklih letih za to zavzemala različna združenja od vrtcev do srednjih šol vsako zase, so se nedavno povezala in skupaj nastopila proti temu pojavu, ki se je v šolstvu tako razbohotil, da naj bi se inšpekcija ukvarjala predvsem z anonimnimi prijavami, zaradi česar ji zmanjkuje časa za redne nadzore.
Učiteljsko združenje Slovenije je oktobra 2017 na spletu objavilo peticijo za ukinitev obravnave anonimnih prijav, ki jo je doslej podpisalo skoraj sedem tisoč državljank in državljanov. Peticijo, podkrepljeno s pravnim mnenjem, bodo združenja skupaj z zahtevo o spremembi Zakona o šolski inšpekciji, ki bi ukinila obravnavo anonimne prijave, posredovala ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvu za javno upravo ter državnemu zboru. Pričakujejo, da bi do spremembe zakona prišlo še letos.
Kako oprati svoje ime?
Zakaj je anonimna prijava tako problematična, da so se proti njej povezali učiteljsko združenje, združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva ter vrtcev, skupnost vrtcev in zveza srednjih šol in dijaških domov? Kot poudarja Metka Zorec, predsednica učiteljskega združenja, se v večini primerov te prijave izkažejo za neresnične, škoda, ki jo povzročijo, pa je lahko nepopravljiva. »Prijave načrtno rušijo zdravo vzdušje v vrtcih in šolah, kjer si zaposleni prizadevamo za kulturo dialoga in reševanje težav,« pravi Zorčeva. »Anonimne prijave težav ne rešujejo, ampak jih pogosto poglabljajo, saj so maščevalno naravnane.«

TC, foto: GrupAšola (2)

Več v tiskani izdaji NT

narocite-nt

Deli