Proti jugu še dolgo po starem

V Celju in Žalcu »trasiranju« nove dvopasovnice proti Novemu mestu ne nasprotujejo

13:06

Predstavniki ministrstev za infrastrukturo ter okolje in prostor te dni na Celjskem predstavljajo izbrane variante trase hitre ceste proti Novemu mestu. Stroka je kot najprimernejšo ocenila tako imenovano varianto OPNVR. Gre za novogradnjo, ki je najkrajša, a hkrati tudi najdražja.
Predlagana trasa je zasnovana kot dvopasovna cesta z možnostjo kasnejše razširitve in je v delu celjske regije umeščena na trasi po dolini Savinje do priključka Tremerje, po pokritem vkopu in predoru mimo Laškega in Rimski Toplic do priključka Zidani Most. Poleg, po mnenju stroke, najbolj optimalne, najkrajše in najdražje možnosti, kjer gre v celoti za novogradnjo, so predstavniki ministrstev predstavili tudi še dve drugi možnosti, ki so jih strokovnjaki ocenjevali vzporedno. Vodja sektorja za investicije na direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart:

Glede na ekonomske zmožnosti države bodo pripravljavci projekta v zadnji fazi umeščanja v prostor vladi predlagali, da se državni prostorski načrt sprejme po delih. Tudi projekt je, kot še pojasnjuje Willenpart, zasnovan tako, da se etapno zgradi tisto, kar se potrebuje, saj promet na posameznih odsekih zelo niha. Cena trenutno izbrane trase OPNVR je približno 900 milijonov evrov. S tem denarjem naj bi zgradili 57 kilometrov nove, dvopasovne ceste. Kot so pojasnili pripravljavci in projektanti, je na omenjeni trasi možno kadarkoli zgraditi še dodatna pasova, s čimer bi se gotovo povečala prometna varnost. Kakšen bi bil strošek širitve, na ministrstvih še ne vedo. Je pa smiselnost gradnje štiripasovnice vprašljiva, saj je prometa na tem delo manj. Najcenejša je sicer možnost obnove obstoječih cest, ta povezava bi bila najdaljša, približno 110 kilometrov, zanjo pa bi bilo treba po trenutnih ocenah odšteti 679 milijonov evrov. Vmesna možnost, z delno novogradnjami in delno obnovami, bi bila dolga približno 103 kilometre, zanjo pa bi morali odšteti 828 milijonov evrov. Willenpart ob tem opozarja, da v tem primeru ne gre za ekonomsko, temveč razvojno os.

V Celju si te ceste želijo in na izbrane možnosti nimajo posebnih pripomb. Ne nazadnje je ta cesta v občinskem prostorskem načrtu predvidena že leta. Je pa res, da si bolj kot same navezave z Novim mestom želijo obvoznice, ki bi center mesta razbremenila tovornega prometa. Glede na predlog snovalcev naj bi najprej zgradili povezavo med Celjem in Laškim in v drugem koraku bodisi vzhodno bodisi zahodno obvozno cesto v Celju z navezavo na obstoječo avtocesto A1 Ljubljana-Maribor. Večjih pomislekov nimajo niti v Žalcu, kjer opozarjajo, da bi bile v primeru gradnje priključka v Šentrupertu – tega predvideva ena od preučevanih možnosti, ki za zdaj sicer ni v ožjem izboru – ob nesrečah in zaporah avtoceste, lokalne ceste še bolj obremenjene.

Danes v Laškem
Precej več nejevolje je s predlagano izbiro v Laškem, kjer civilna iniciativa na čelu s predsednikom Francem Vindišarjem predlogu ostro nasprotuje. Med drugim opozarjajo, da bi gradnja pomenila zaton laškega turizma. Tako predstavnike ministrstev čaka danes precej težja naloga. Najprej, ob 15. uri, bodo traso predstavili v Radečah in nato ob 18. uri še v Laškem. Predlagatelji pravijo, da si želijo kulturnega dialoga in da so odprti za vse pripombe in predloge.

LEA KOMERIČKI

Deli