Proti sosežigu tudi s pobudo za ustavno presojo

9:56

Šaleško eko gibanje bo skušalo sosežig nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj ustaviti tudi s pobudo za vložitev ustavne presoje. Predlagateljica pobude je Bojana Žnider, ki živi v neposredni bližini dimnikov šoštanjske termoelektrarne, pobudo pa je podpisalo še več kot sto sopodpisnikov.

Bojana Žnider je na Varuha človekovih pravic poslala pobudo z zahtevami za vložitev ustavne presoje glede Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Presojo skupaj s sopodpisniki želi, saj meni, da je prebivalcem Šoštanja kršena ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja ter da so diskriminirani glede na osebno okoliščino, in sicer kraj bivanja. Varuha človekovih pravic je pozvala še, naj na vlado Republike Slovenije vloži zahtevo za zadrževanje izvajanje Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Zagovorniku načela enakosti pa je poslala predlog za obravnavo diskriminacije.

Spomnimo, da Šaleško eko gibanje ta torek ob 18. uri v Kulturnem domu Šoštanj pripravlja okroglo mizo o tem, ali je sosežig res prihodnost Šaleške doline. Organizatorji so na dogodek povabili predlagatelje sosežiga in njegove nasprotnike, ki so prepričani v njegovo škodljivost za prebivalstvo Šaleške doline in širše. O nevarnostih in pasteh sosežiga bodo med drugim spregovorili okoljevarstveniki Uroš Macerl iz organizacije Eko krog, Urša Zgojznik iz Ekologov brez Meja in Andreja Slameršek, ki deluje v organizaciji Rešimo Muro.

TS
Foto: GrupA

Teš 1