Računsko sodišče v Bolnišnici Topolšica ugotovilo vrsto nepravilnosti

13:45

Na okrožnem državnem tožilstvu v Celju so potrdili, da so prejeli ovadbo zoper štiri odgovorne osebe v Bolnišnici Topolšica, in sicer že sredi junija letos. Istočasno so ovadbo predali zunanjemu oddelku celjskega tožilstva v Velenju, saj Topolšica spada v tamkajšnjo pristojnost. Med ovadenimi naj bi bil nekdanji direktor Bolnišnice Topolšica Leopold Rezar.

Ovadbo naj bi podala bolnišnica oziroma sedanje vodstvo Bolnišnice Topolšica zaradi suma kaznivih dejanj zlorabe položaja in nevestnega dela. Zadevo trenutno preiskujejo kriminalisti gospodarskega oddelka Policijske uprave Celje, kjer pa o podrobnostih zaradi interesa preiskave zaenkrat ne morejo govoriti.

banner-teal

topolsica1Vrsto nepravilnosti v poslovanju zdravstvene ustanove v letih, ko jo je vodil Rezar, je ugotovilo tudi Računsko sodišče. Med drugim je ugotovilo, da je Bolnišnica Topolšica zaposlila javnega uslužbenca brez ustreznega soglasja, javno uslužbenko pa na delovno mesto, za katerega ni izpolnjevala vseh predpisanih pogojev. Zaposlenim je v nasprotju s predpisi izplačala za dobrih 3 tisoč evrov previsoko osnovno plačo, za slabih 3800 evrov previsok položajni dodatek ter previsoko nadurno delo direktorju v višini dobrih 2300 evrov.

Računsko sodišče je ugotovilo nepravilnosti tudi pri naročanju materiala in storitev. Bolnišnica ni vodila evidence o naročilih za lekarno, za katere glede na vrednost ni treba izvesti javnega naročanja. V nasprotju s pravili o javnem naročanju pa je ravnala tudi pri nabavi blaga, materiala in storitev ter naročilu gradenj, v skupnem znesku več kot milijon 880 tisoč evrov.

Kot je ugotovilo računsko sodišče, v bolnišnici prav tako niso pravočasno plačevali dobave in storitve, v nasprotju z Uredbo o zelenem javnem naročanju pa niso določili minimalnega deleža ekoloških živil in teh živil nabavljali.

Računsko sodišče Bolnišnici Topolšica očita tudi nespoštovanje Zakona o zdravstveni dejavnosti, saj v evidenci o sklenjenih podjemnih pogodbah ni vključenih vseh izvajalcev, pogodbe so v bolnišnici sklepali za več kot 12 mesecev ter brez ustreznih soglasij. V bolnišnici konec leta 2015 prav tako niso popisali vseh nepremičnin, računovodske evidence pa niso uskladili z zemljiškoknjižnim stanjem.

Bolnišnica mora sedaj predložiti odzivno poročilo z dokazom o popravljalnih ukrepih. Nekaj nepravilnosti naj bi že odpravili, odziv trenutnega vršilca dolžnosti Jurija Šorlija še pričakujemo.

EP, SŠ

Deli