Razgrnjen nov predlog hitre ceste proti Velenju

Tudi po sestanku z ministrico Majcnovo zagovorniki in nasprotniki predvidene trase tretje razvojne osi ostajajo vsak na svoji strani ceste

15:57

Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku tedna javno predstavilo nov predlog za hitro cesto od avtocestnega priključka Šentrupert do Velenja. Nova različica predvideva štiripasovno cesto na pobočju Gore Oljke, s čimer naj bi ohranili del kmetijskih zemljišč. V Braslovčah popravkom še vedno nasprotujejo, saj kot pravijo, ne prinašajo nobenih pravih sprememb. Nad novostmi niso navdušeni nit v Šmartnem ob Paki.

Krajani lahko pripombe glede nove ceste dajo do 18. julija, do tega dne je na ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za infrastrukturo in v štirih občinah, ki jih gradnja ceste najbolj zadeva, na ogled vsa dokumentacija, tako spremenjene rešitve osnutka državnega prostorskega načrta kot dopolnjeno okoljsko poročilo za to hitro cesto.
Nova različica cesto najbolj spreminja v južnem delu pri avtocestnem izvozu. »Tukaj smo potek trase premaknili bolj proti zahodu, kamor se je premaknil tudi priključek na avtocesto. Ključno pri tem je bilo, da smo se skušali izogniti posegom v kmetijska zemljišča. Če primerjamo prostorski načrta od lani in zdaj, smo zmanjšali poseg za 18 odstotkov,« je za nacionalno televizijo pred dnevi povedala Barbara Radovan, generalna direktorica za prostor, graditev in stanovanja. Prav uničenju kmetijskih zemljišč že ves čas nasprotujejo v Civilni iniciativi Braslovče. Prepričali jih niso niti popravki.

Po podatkih ministrstva so zaradi gradnje štiripasovnice predvidene rušitve več kot 70 stavb. »V to so zajeti stanovanjski objekti, garaže, prizidki. Ne gre za 70 stanovanjskih hiš,« poudarja Radovanova. Marovt iz braslovške civilne iniciative pravi, da Radovanova s podatki zavaja javnost in da je za rušitev po podatkih, s katerimi razpolaga iniciativa, predvidenih več kot sto stavb, od tega polovica stanovanjskih. »Pri čemer bi bilo treba na trasi F6 podreti tri hiše, od tega je ena nenaseljena,« še poudarja Marovt.

Na povabilo ministrice za okolje in prostor so sredi tedna v prostorih vlade za skupno mizo sedli zagovorniki in nasprotniki predloga, da naj hitra cesta proti koroški prečka polja Spodnje savinjske doline. Čeprav so bili na sestanek vabljeni kar štirje ministri in župani trinajstih občin, ki jih omenjena cesta kakor koli zadeva, je bila udeležba bolj skromna. Predstavniki civilnih iniciativ Braslovče in Šmartno ob Paki, ki že vse skozi opozarjajo na neprimernost trase ostajajo nezadovoljni tudi po sestanku. V Braslovčah največji problem predstavlja izguba kakovostnih zemljišč, v Šmartnem ob Paki kot glavno težavo izpostavljajo številne rušitve tudi stanovanjskih stavb. So pa s štiripasovnico, ki naj bi se, glede na popravljen predlog naslonila tudi na pobočje Gore Oljke, zelo zadovoljni Velenjčani, ki že vse skozi podpirajo navezavo Gorenje -Šentrupert. Medtem pa Korošci, ki jih izbira trase sicer direktno ne zadeva opozarjajo, da cesto nujno potrebujejo.

V okviru javne seznanitve bodo izvedene tri javne obravnave, in sicer 12. julija ob 17.00 v kulturnem domu v Šmartnem ob Paki, 14. julija ob 15.30 v sejni dvorani Mestne občine Velenje in 14. julija ob 18.30 v Domu kulture Braslovče (za občini Braslovče in Polzela).

braslovce-protest-hitra-cesta
Takole odločno so v Braslovčah lani protestirali proti takratnemu predlogu. Enako odločni so tudi proti popravljenemu predlogu. Že vse od začetka so tej možnosti naklonjeni v Velenju. Minister Peter Gašperšič, ki ga argumenti nasprotnikov niso prepričali, sicer napoveduje, da bodo še letos začeli odkupovati zemljišča tudi v Braslovčah, graditi pa bi lahko začeli leta 2018.

LK, foto: arhiv NT (SHERPA)

banner-ntrc-martinovanje