Rebalans v znamenju odpravljanja posledic nesreč

16:18

Občina je sprejela drugi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Solčava ima dveletni proračun, ki ga je sprejela decembra 2017, letos januarja pa je bil sprejet prvi rebalans. Takrat je znašal letošnji občinski proračun 1,8 milijona evrov, po drugem rebalansu pa je veliko višji.

Svetniki so ga namreč sprejeli na svoji zadnji seji v skupni višini 3,2 milijona evrov. Glavna sprememba so dodatna sredstva za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah v letih 2017 in 2018. Po drugem rebalansu, je namreč za odpravo posledic po teh nesrečah, en milijon evrov več. Solčava bo tako letos na tem področju vložila vsega skupaj 1,6 milijona evrov. Po naravnih nesrečah je nastala različna škoda, med drugim so se pojavili plazovi.

banner-teal

V drugi rebalans proračuna, so prav tako vključena sredstva za nakup nujnega reševalnega vozila zgornjesavinjskih občin, ki ga bo uporabljal njihov skupni zdravstveni dom. Gre za njihov skupni projekt, ki ga vodi Občina Solčava, zato je uvrščen v njen proračun. Za vozilo je na voljo okoli 180 tisoč evrov. V novem rebalansu je med spremembami tudi postavka za plačilo študije poplavne varnosti Savinje, ki jo mora občina imeti za nov občinski prostorski načrt. Stala bo okoli 14 tisoč evrov.

BJ

Foto: arhiv občine

solcava neurje razdejanje
Solčavsko so prizadele lani in predlani hude naravne nesreče. Videti je bilo mogoče takšne prizore.
Deli