Regijski center za ločeno zbiranje odpadkov v Žalcu tudi uradno odprt

12:06
Zbirni center Žalec 1
Takole sta si ob otvoritvi v roke segla direktor Simbia Marko Zidanšek in žalski župan Janko Kos

V Žalci so slovesno odprli nov moderen in uporabnikom prijazen zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Tega je občina uredila na območju poslovne cone Nivo v Vrbju, kjer je pred tem kupila tudi zemljišča.

Odprtje novega modernega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Žalcu je prva v nizu otvoritev večjih naložb žalske občine iz preteklega leta. Gre za pomembno pridobitev, ki bo občini prinesla tudi precejšen prihranek. V Žalcu namreč doslej lastnega centra za ločeno zbiranje odpadkov niso imeli. Podjetju Surovina, ki je skrbelo zato, pa so letno plačevala več kot 80.000 evrov. Za ureditev novega zbirnega centra na 2500 kvadratnih metrih površine je žalske občina namenila skoraj 300 tisoč evrov. Ta je opremljen po najsodobnejših standardih, predvsem pa je uporabnikom prijaznejši, je prepričan župan Janko Kos.

banner-teal

Čeprav center leži na delno ogroženem poplavnem območju, ni nevarnosti, da bi ob morebitnih poplavah prišlo do nevšečnosti, je prepričan Aleksander Žolnir, vodja urada za gospodarske javne službe pri žalski občini. Kot pravi so že ob planiranju upoštevali vsa navodila pristojnih služb.

TEXT: Žolnir_zbirni center TRAJA:18s

Z novim zbirnim centrom, bo upravljalo celjsko komunalno podjetje Simbio. Direktor Marko Zidanšek je pojasnil kaj vse lahko občanke in občani v nov zbirni center pripeljejo.

Odlaganje odpadkov v zbirnem centru je za občane, ki predložijo plačano položnico o odvozu smeti brezplačno. Se pa obeta strožji nadzor nad odlaganjem odpadkov podjetnikov, zlasti manjših, ki do tega brez plačila niso upravičeni. Vsak bi namreč moral za to imeti sklenjeno ustrezno pogodbo. Na žalski občini pričakujejo, da bo zaradi poostrenega nadzora količina zbranih odpadkov manjša.

LK, Foto: HK