Rotnik krivde ne prizna

13:49

Na zatožno klop Okrožnega sodišča v Celju je danes sedel nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik. Rotnika so v preteklih letih preiskovali kriminalisti zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Danes pa je na zatožno klop sedel zaradi očitkov o kaznivih dejanjih preprečitev dokazovanja in tatvine.

Tožilstvo Rotniku očita, da naj bi ukradel dokument, iz katerega je razvidno, s kakšnim premoženjem razpolaga. Dokument je namreč izginil iz davčnega spisa Finančnega urada Ljubljana.

rotnik
Uroš Rotnik.

Z dokumentom naj bi prijavil, da razpolaga s 3,3 milijoni evrov gotovine, nato pa s tatvino poskušal preslepiti inšpektorje pri odmeri davkov. Posledično naj bi na tak način oviral tudi preiskovanje domnevno nezakonito pridobljenega premoženja.

Uroš Rotnik:

Rotnikov odvetnik Mitja Jelenič je predlagal kar nekaj dokaznih predlogov, med njimi tudi branje zapisnika o izrednem notranjem nadzoru finančne uprave , s katerim naj bi dokazoval, da je bila dokumentacija neurejena, zaradi česar naj bi obstajala možnost, da je bila sporna izjava izgubljena. Hkrati predlaga, da sodišče pridobi celotni davčni spis, ki bi naj pokazal vso kronologijo dogodkov in to, da je davčni inšpektor pogrešal izjavo o premoženju obtoženega še pred sestankom, na katerem naj bi izjava izginila. Slednjemu sicer tožilstvo ni nasprotovalo, meni pa, da k razjasnitvi okoliščin to ne bo veliko pripomoglo.

SŠol

narocite-nt

Deli