Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica praznuje 10. obletnico

12:07

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), ki pokriva območje desetih občin Saša Regije, in sicer tri šaleške in sedem zgornje-savinjskih, praznuje 10. obletnico delovanja. Zbornica pod svojim okriljem povezuje 105 članov. Ti po številu zaposlenih in številu prihodkov predstavljajo dve tretjini gospodarstva SAŠA Regije.

Thermana Laško, direktorji in župani - 14.12.2016 poslana na N
Direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Franci Kotnik.

V SŠGZ so vključene vse velike gospodarske družbe v SAŠA regiji, z izjemo Termoelektrarne Šoštanj. Najmanjši del članstva predstavljajo srednja podjetja, največji del pa mala in mikro podjetja. Mala podjetja v zbornici iščejo predvsem svetovanja, brezplačne informacije in izobraževanja, velika podjetja skušajo s pomočjo zbornice uveljaviti svoje interese, kar se tiče urejanja infrastrukture in zagotavljanja kadrov. Med največje dosežke zbornice v zadnjem desetletju direktor mag. Franci Kotnik izpostavlja prizadevanja za Tretjo razvojno os, ki so privedla do sprejema državnega prostorskega načrta. Do gradnje hitre ceste med avtocesto A1 ter Velenjem in naprej proti Koroški naj bi prišlo do leta 2023.

Kotnik je še dejal, da se je zbornica v zadnjem desetletju posvečala predvsem področju izobraževanja in zagotavljanje ustreznih kadrov za potrebe gospodarstva SAŠA regije. Prav tako se je posvečala različnim pobudam za spreminjanje zakonodaje.

TS
Foto: SHERPA