Še eno uspešno leto za zdravilišča

Prvič tujih gostov več kot domačih

8:00

Za zdravilišča je leto 2018 bilo še eno v nizu uspešnih v zadnjih letih, kažejo podatki, ki so jih zbrali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ), na podlagi poročil članic skupnosti. Od teh jih glavnina prihaja s Celjskega.

Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ)
Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ)

Porast obiska gostov v zdraviliščih v odstotkih ni velika, skupno število prenočitev domačih in tujih gostov se je sicer lani povečalo za 0,2 odstotka, samo tujih prenočitev za pol odstotka, a statistični kazalci niso najpomembnejše merilo pri ocenjevanju uspešnosti, je povedal Iztok Altbauer, direktor SSNZ: »Poslovanje ocenjujemo za uspešno predvsem zaradi prvih primerjalnih finančnih podatkov, čeprav s celovitimi še ne razpolagamo. Pri nekaterih družbah je opazen porast prihodkov v primerjavi z letom poprej, kar je ključno merilo uspešnosti poslovanja. »

Kot enega ključnih dosežkov in pomemben mejnik v delovanju in poslovanju zdravilišč Iztok Altbauer šteje, da je bilo razmerje med domačimi in tujimi gosti prvič v prid slednjim. »Gre za tisti premik, ki smo si ga želeli in ga napovedovali: da zadržimo število prenočitev domačih gostov, hkrati pa dosežemo rast prenočitev tujih turistov«, je poudaril Iztok Altbauer.

Lestvica tujine nespremenjena

Vrstni red držav glede na število prenočitev se v primerjavi z lani ni bistveno spremenil, so se pa kazalci, ki kažejo na rast in padec števila prenočitev. Med tujimi turisti še vedno prevladujejo gostje iz Avstrije, Italija, Rusije in Nemčije. V vseh teh državah je lani število prenočitev upadlo. »Pri Avstrijcih je to bilo pričakovano, saj je njihova rast dosegla vrh leto poprej, za italijanske goste je značilno, da obisk zelo vplivajo finančne težave v njihovi državi, padec ruskih gostov gre pripisati znižanju vrednosti rublja. V Nemčiji kot ogromnem trgu pa je očitno še veliko možnosti za trženje«, je padec števila prenočitev v teh državah pojasnil Iztok Altbauer.

Padajoče kazalce na tradicionalnih trgih tujih gostov so nadomestile velike rasti gostov iz Hrvaške, ki jih je bilo več za 15 odstotkov, predvsem pa na trgih Češke in Ukrajine (za 25 odstotkov), več je bilo tudi gostov iz Madžarske, Poljske, minimalna rast je pri nočitvah turistov iz Srbije, Belgije, Izraela in Nizozemske. Kar za 31 odstotkov je bilo več gostov iz Bosne in Hercegovine, ki pa sicer po deležu obiska zasedajo šele 15 mesto, kot nova država na listi tujih gostov se je pojavila Danska.

Investicije za boljše rezultate

Dobre poslovne rezultate Iztok Altbauer utemeljuje tudi s povečanjem investicij v zdraviliščih. »Ravno investicije so edina prava možnost, da turistični produkt dvignemo na še višjo raven, s tem lahko upravičimo pričakovanja o še boljših finančnih rezultatih tudi v letu, ki je pred nami. Ob obstoječih nastanitvenih zmogljivostih tudi ni več veliko možnosti za povečanje števila prenočitev, saj so nekatere zasedene že kar 80 odstotno na letni ravni, večina term pa je med konci tedna skozi vse leto skoraj polno zasedenih«, je še poudaril Iztok Altbauer.

ROBERT GORJANC

Deli