Skupaj za preprečevanje samomora

14:22

Danes je svetovni dan osveščanja o preprečevanju samomora. Samomorilno vedenje ne pozna meja in lahko prizadene vsakogar. Ne glede na starost je samomor vsako leto med dvajsetimi vodilnimi vzroki umrljivosti na svetu in zaradi samomora vsako leto umre več kot 800 tisoč ljudi, kar pomeni, da se vsakih 40 sekund zgodi en samomor. V Sloveniji je lani za posledicami samomora umrlo več kot 400 oseb. Samomor je v veliki meri možno preprečiti in pri tem lahko sodeluje vsakdo. 

V Sloveniji deluje tudi Slovensko združenje za preprečevanje samomora, ki nudi pomoč v trenutkih stiske. Združenje ima na spletu stran zivziv.si. V trenutku duševne stiske sta na voljo tudi številka Samarijana in Sopotnika 116 123 in TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111.

V letu 2017 je bil količnik samomora, to je število samomorov na 100 tisoč prebivalcev, v Savinjski regiji med vsemi regijami najvišji in je glede na leto 2016 narasel. Kot pravi prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja in vodja službe za nenalezljive bolezni na celjski območni enoti Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje je do porasta števila samomorov prišlo med moškimi, medtem ko je med ženskami upadel.

samomor3-pix

Zato na inštitutu dodajajo, da se bo družba pri preprečevanju samomora morala še bolj kot do zdaj usmeriti v odkrivanje samomorilne ogroženosti pri moških in jim stopiti naproti tudi z okrepljeno podporo in pomočjo. “Moški namreč v povprečju redkeje kot ženske izrazijo naglas svoje stiske, redkeje odkrito prosijo za pomoč in jo tudi težje sprejmejo,” pravi Konec Juričičeva.

Sicer pa je lani v Sloveniji zaradi samomora umrlo kar 411 ljudi. Slovenija še vedno spada med tiste države, ki so zaradi samomora bolj ogrožene. Še vedno je nad evropskim povprečjem. Podobno kot drugod po svetu je tudi v Sloveniji višji količnik samomora opaziti z naraščanjem starosti, med bolj ogrožena področja še vedno spadajo vzhodne statistične regije.

Letošnji slogan današnjega svetovnega dneva preprečevanja samomora Skupaj za preprečevanje samomorov osvetljuje ravno sodelovanje in medsebojno pomoč. Še vedno traja tudi svetovna akcija Prekolesarimo svet, v kateri lahko vsak kolesari in razdaljo nato vpiše na spletno stran Prekolesarimo svet. Namen akcije je razširjati zavedanje, da samomore lahko preprečujemo, tudi z druženjem in povezovanjem med ljudmi. Povezovanje je namreč ključnega pomena za preprečevanje samomora, saj le-to zahteva prizadevanja mnogih: družine, prijateljev, sodelavcev, skupnosti, zdravstvenih delavcev, verskih voditeljev, politikov in vlade.

SŠol

Foto: Pixabay

Deli